Quân Bình giảm nghèo nhờ xây dựng nông thôn mới

Quân Bình giảm nghèo nhờ xây dựng nông thôn mới
Xác định xây dựng nông thôn mới đi đôi với việc  nâng  cao  đời  sống  nhân  dân,  những  năm qua, xã đã xây dựng nhiều mô hình, dự án trồng trọt,  chăn  nuôi  mang  lại  hiệu  quả  kinh  tế  cao như: trồng ngô nếp, rau an toàn, sản xuất nấm ăn,  nuôi  gà…  Một  số ngành nghề  kinh  doanh, dịch  vụ  cũng  phát  triển  mạnh.  Nhờ  vậy,  thu nhập bình quân của xã hiện đạt 19 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,7%.
 
Đồng bào Tày ở xã Quân Bình đưa giống ngô mới vào sản xuất, cho năng suất cao
Đồng bào Tày ở xã Quân Bình đưa giống ngô mới vào sản xuất, cho năng suất cao

Quân Bình còn huy động các nguồn vốn xã hội hóa để xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến nay, nhiều tuyến đường giao thông liên thôn, nội đồng, kênh mương đã được bê tông hóa…, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Xã Quân Bình từng bước cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp
Xã Quân Bình từng bước cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp
Chăn nuôi gà an toàn sinh học mang lại hiệu quả kinh tế cao cho đồng bào các dân tộc ở xã Quân Bình
Chăn nuôi gà an toàn sinh học mang lại hiệu quả kinh tế cao cho đồng bào các dân tộc ở xã Quân Bình
Nhờ trồng cây công nghiệp, cuộc sống của đồng bào các dân tộc trong xã được nâng lên rõ rệt, từng bước xóa đói giảm nghèo
Nhờ trồng cây công nghiệp, cuộc sống của đồng bào các dân tộc trong xã được nâng lên rõ rệt, từng bước xóa đói giảm nghèo 
Báo in, tháng 7/2016

Có thể bạn quan tâm