Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: An Đăng - TTXVN
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: An Đăng - TTXVN

 Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh lưu ý Thường trực Ban Chỉ đạo sớm hoàn thiện lại kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn I (2011 - 2015) để gửi các tỉnh, thành phố tổ chức, thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tổng kết giai đoạn I xây dựng nông thôn mới theo một số chuyên đề. 

Về phân bổ các nguồn vốn bổ sung năm 2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phân bổ hợp lý, bảo đảm kinh phí cho các địa phương đầu tư xây dựng nông thôn mới; đặc biệt, việc phân bổ phải tập trung cho các vùng hiện nay khó khăn. Đồng thời, hai Bộ cần kiến nghị với lãnh đạo Chính phủ tìm nguồn để khen thưởng các địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới trong dịp tổng kết này. 

Đối với 5 tỉnh (Đắk Nông, Điện Biên, Cao Bằng, Sơn La, Bắc Kạn) còn “trắng” nông thôn mới, Phó Thủ tướng đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo có văn bản yêu cầu các địa phương này đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến hết năm 2015, mỗi tỉnh này phải có ít nhất 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và phải làm thực chất, chứ không theo kiểu hình thức lấy được để có thành tích báo cáo. Riêng đối với xã Thanh Chăn (tỉnh Điện Biên), Phó Thủ tướng đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo phải có văn bản chỉ rõ việc sử dụng nguồn lực chưa phù hợp và trong tháng tới, cần điều chỉnh bổ sung để thực hiện bằng được các tiêu chí xã nông thôn mới. 

Liên quan đến rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, Phó Thủ tướng đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục tổ chức lấy ý kiến, đồng thời đi thực tế nắm tình hình và tổ chức một số cuộc họp để bàn sâu hơn nhằm hoàn thiện các tiêu chí, sao cho khi ban hành phù hợp với thực tiễn địa phương./. 

Có thể bạn quan tâm