Thứ 2, 06/04/2020, 22:51 GMT+7
Nghệ An nâng chất lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới
10:40, 24/02/2020
Năm 2020, tỉnh Nghệ An phấn đấu có thêm 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn của toàn tỉnh lên 295 xã, tương đương 68,4% số xã trong toàn tỉnh.
Tuyến đường giao thông ở các huyện của tỉnh Nghệ An đã được đầu tư xây dựng sạch đẹp. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN
   
Khác với trước đây, năm 2020 cùng với phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về số lượng các xã đạt nông thôn mới, tỉnh Nghệ An cũng thực hiện các giải pháp để các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, gắn với đó là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.

Năm 2020, tỉnh Nghệ An cũng tập trung xây dựng 2 đơn vị cấp huyện (huyện Nghi Lộc và thị xã Hoàng Mai) đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng 60 mô hình vườn chuẩn nông thôn mới, nâng số vườn chuẩn toàn tỉnh lên 95 vườn, tạo địa điểm tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới.

Để đạt được mục tiêu về số lượng, chất lượng trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng nông thôn mới; đồng thời, giữ vững, phát huy các kết quả đã đạt được; nâng cao hiệu quả, chất lượng trong lập quy hoạch chi tiết và cơ bản hoàn thành hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn các xã; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

Tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương chủ động phối hợp thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch trong phân bổ nguồn lực từ trung ương, tỉnh cho đến địa phương; đẩy mạnh xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới; theo dõi, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện các nguồn vốn xây dựng và chính sách hỗ trợ trong chương trình nông thôn mới.

Năm 2019 tỉnh Nghệ An đã có thêm 47 xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đã đạt chuẩn toàn tỉnh lên 265 xã, chiếm 61,48%, trong đó có 6 xã thuộc huyện nghèo 30a.

Các địa phương trong tỉnh Nghệ An đã rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đó là bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, xây dựng phương án, lộ trình cụ thể để thực hiện; tăng cường tuyên truyền, vận động, tập trung huy động nguồn lực xã hội để đầu tư thực hiện có hiệu quả chương trình...

Nguyễn Văn Nhật

Ý kiến bạn đọc
Bình luận: