Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An

Bản đồ hành chính tỉnh Nghệ An. Ảnh: bandohanhchinh.com

Sau khi điều chỉnh diện tích tự nhiên và người dân thị trấn Kim Sơn, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 1 thị trấn.

Huyện Tương Dương thành lập thị trấn Thạch Giám; điều chỉnh diện tích tự nhiên và người dân xã Xá Lượng, xã Tam Thái. Đến nay, huyện có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 xã và 1 thị trấn.

Huyện Thanh Chương sau khi thành lập xã Đại Đồng có 38 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 37 xã và 1 thị trấn.

Huyện Diễn Châu thành lập xã Minh Châu, nâng tổng số đơn vị hành chính cấp xã lên 37 đơn vị, gồm 36 xã và 1 thị trấn.

Huyện Nghi Lộc sau khi thành lập xã Khánh Hợp có 29 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 28 xã và 1 thị trấn.

Huyện Nam Đàn thành lập xã Trung Phúc Cường, xã Thượng Tân Lộc; điều chỉnh diện tích tự nhiên và người dân thị trấn Nam Đàn. Sau khi sắp xếp, huyện Nam Đàn có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 18 xã và 1 thị trấn.

Thị xã Thái Hòa sau khi điều chỉnh diện tích tự nhiên và người dân phường Long Sơn có 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 4 phường và 5 xã.

Huyện Nghĩa Đàn sau khi thành lập xã Nghĩa Thành có 23 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã và 1 thị trấn.

Huyện Hưng Nguyên thành lập xã Long Xá, xã Xuân Lam, xã Hưng Thành, xã Châu Nhân, xã Hưng Nghĩa. Sau khi sắp xếp, huyện Hưng Nguyên có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 1 thị trấn.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020. Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành, tỉnh Nghệ An có 21 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 17 huyện, 1 thành phố và 3 thị xã; 460 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 411 xã, 32 phường và 17 thị trấn.
 
TTXVN

Đề xuất