Ngày hội văn hóa - thể thao dân tộc Mông

Biểu diễn múa khèn

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mang đậm bản sắc dân tộc Mông đã được tổ chức như: múa khèn, trình diễn trang phục truyền thống, biểu diễn văn nghệ quần chúng; thi đấu thể thao và các trò chơi dân gian: tung còn, chọi chim họa mi, đánh cù, kéo co, đẩy gậy; thi nấu các món ăn…

Thi nấu món mèn mén

 

Thi kéo co

\
Thi đẩy gậy


Ngày hội thu hút đông đảo bà con người Mông đến tham dự

 


Đề xuất