Nâng cao kiến thức vận động chính sách về quản trị quyền trẻ em

Ngày 21/1, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý phát triển bền vững thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo "Vận động chính sách về quản trị quyền trẻ em" nhằm tăng cường phối hợp hoạt động cho các thành viên Mạng lưới quản trị quyền trẻ em và đạt được hiệu quả vận động chính sách cho năm 2021, đồng thời thúc đẩy thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030.

Hơn 30 đại biểu là đại diện các tổ chức thuộc Mạng lưới quản trị quyền trẻ em ở 3 miền Bắc, Trung, Nam đã đến tham dự, cùng thảo luận, nghiên cứu, đồng thời đưa ra các mục tiêu, đề xuất kế hoạch hoạt động vận động chính sách cho năm 2021.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Phương Linh, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quản lý phát triển bền vững cho biết, các đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề chính sách liên quan đến trẻ em và kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; vận động chính sách về quản trị quyền trẻ em và các nỗ lực vận động chính sách của các thành viên Nhóm hợp tác về quản trị quyền trẻ em (CRG) trong năm 2020; phân tích bối cảnh vận động chính sách về quản trị quyền trẻ em năm 2021; xác định vấn đề, mục tiêu vận động chính sách và các kỹ năng vận động chính sách; lập kế hoạch vận động chính sách của mạng lưới và phương án hợp tác.

Phân tích bối cảnh vận động chính sách về quản trị quyền trẻ em năm 2021, đại diện Hội Bảo vệ quyền trẻ em cho biết, ngày 7/1/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 23/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 với mục tiêu bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; tạo lập môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Theo đó, Chương trình đã đặt ra 24 chỉ tiêu cần đạt được trong giai đoạn 2021 - 2030. Đáng lưu ý là các chỉ tiêu về phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể cân nặng theo tuổi xuống dưới 9% vào năm 2025 và dưới 6% vào năm 2030; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể chiều cao theo tuổi xuống 17% vào năm 2025 và dưới 15% vào năm 2030; giảm tỷ lệ trẻ em bị xâm hại xuống dưới 4,5% trên tổng số trẻ em vào năm 2025 và xuống dưới 4% vào năm 2030; giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống 4,9% vào năm 2025 và xuống 4,5% vào năm 2030...

Các thành viên mạng lưới đã cam kết sẽ tiếp tục phối hợp để xây dựng kế hoạch chiến lược, kế hoạch thực hiện trong năm 2021 nhằm đóng góp những khuyến nghị vào chương trình hành động và đề án quốc gia giai đoạn 5 năm 2021 -2030. Vận động chính sách là một hành trình dài, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quản lý phát triển bền vững mong muốn kết nối mạng lưới thành viên cùng xây dựng kế hoạch hoạt động hiệu quả, mỗi cá nhân, tổ chức đều chung sứ mệnh, tầm nhìn trong tiến trình đầy thử thách này.

Lý Thanh Hương

Tin liên quan


Đề xuất