Mở rộng tín dụng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Mở rộng tín dụng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế
Ảnh minh họa - TTXVN
Ảnh minh họa - TTXVN

Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Long tập trung thực hiện tốt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý. Bên cạnh đó, đảm bảo thanh khoản của các tổ chức tín dụng, ổn định thị trường tiền tệ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Long cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, nhất là đối với lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên. Đồng thời, thực hiện các biện pháp kiểm soát tăng trưởng tín dụng; ưu tiên tập trung vốn cho vay các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên và vốn cho thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp, đề án tái cơ cấu ngành công thương, khởi nghiệp, vốn cho các mặt hàng chủ lực của tỉnh, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội địa phương. 

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng hạn chế và kiểm soát chặt chẽ hạn mức tín dụng và lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro nhằm đảm bảo an toàn vốn vay và hiệu quả kinh doanh, hạn chế nợ xấu mới phát sinh. Thường xuyên rà soát, đánh giá việc cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, cho vay có đảm bảo bằng bất động sản, tín dụng đối với nhóm khách hàng lớn để đưa ra chỉ tiêu quản lý phù hợp, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong hoạt động. 

Các tổ chức tín dụng cũng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh làm việc trực tiếp với khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho khác hàng tiếp cận vốn tín dụng theo đúng quy định của pháp luật; có chính sách cho vay với lãi suất hợp lý kết hợp triển khai có hiệu quả các giải pháp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. 

Theo ông Lý Nhật Trường, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, trong năm 2016, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm trần lãi suất huy động và cho vay theo quy định. Mặt bằng lãi suất ổn định đã hỗ trợ tích cực cho khách hàng vay vốn sản xuất kinh doanh; trong đó, lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên phổ biến 6-7%/năm. Nguồn vốn huy động trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng khá, đến cuối năm 2016 nguồn vốn huy động từ các tổ chức và dân cư đạt 26.438 tỷ đồng, tăng 22,43% so với năm 2015; tổng dư nợ cho vay đạt 19.127 tỷ đồng, tăng 15,81%; tỷ lệ nợ xấu là 243 tỷ đồng, chiếm 1,3%/tổng dư nợ, giảm 0,4% so với cuối năm 2015.

Có thể bạn quan tâm