Liên hoan Xiếc quốc tế 2016

Báo ảnh Dân tộc và Miền núi xin giới thiệu một số tiết mục đặc sắc tại ​Liên hoan Xiếc quốc tế 2016


Tiết mục "Cô gái hoa hồng" do nghệ sĩ đoàn xiếc quốc gia Lào biểu diễn. Ảnh: Minh Đức - TTXVN


Tiết mục "Thăng bằng trên con lăn" do nghệ sĩ đoàn xiếc Việt Nam biểu diễn. Ảnh: Minh Đức – TTXVN


Tiết mục "Tung hứng truyền thống và hiện đại" do các nghệ sĩ xiếc Malaysia biểu diễn. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Tiết mục "Cô gái làng hoa " do nghệ sĩ Trường trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam biểu diễn. Ảnh: Minh Đức – TTXVN


 Tiết mục "Đèn xoay" do nghệ sĩ đoàn xiếc Quế Lâm (Trung Quốc) biểu diễn. Ảnh: Minh Đức – TTXVNĐề xuất