Lễ cúng "Phước biển" của người Khmer ở Sóc Trăng

Theo các cao niên trong làng, lễ tục “Phước biển” có khoảng 200 năm nay. “Phước biển” thoạt đầu chỉ là chuyện cúng bái để “tai qua nạn khỏi”.

Lễ hội “Phước biển” thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách trong và ngoài tỉnh đến tham dự 
 
Dân làng Chrôi Rum Chêk kéo nhau ra biển để cầu mong những điều tốt đẹp nhất 

Người Khmer "gởi phước, cầu phước" với biển như mang ơn cha mẹ, chung một tinh thần “làm phước”. Làm điều “phước”, người Khmer ở Vĩnh Châu trồng rừng phòng hộ.

Lễ cúng "Phước biển" giờ trở thành lễ hội truyền thống không chỉ của riêng người Khmer mà còn là của các dân tộc khác sinh sống quanh vùng này 

Đồng bào Khmer đến với “Phước biển” đôi khi chỉ một mình với những nguyện cầu về biển 
 
Với người Khmer ở Vĩnh Châu, môi trường sống, tinh thần sống dẫu hiện hữu hay vô hình, tất cả đều nặng lòng với “Phước biển”. 
Trần Trí Kông

Đề xuất