Lào Cai vận động hỗ trợ xây dựng 300 nhà “Đại đoàn kết" cho hộ nghèo

Nhằm góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai có kế hoạch vận động hỗ trợ xây dựng 300 nhà “Đại đoàn kết" cho các hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Cụ thể, đối tượng được hỗ trợ là các hộ nghèo có trong danh sách quản lý tại xã, phường, thị trấn, đang ở nhà dột nát, xuống cấp không có khả năng xây mới hoặc sửa chữa. Ưu tiên các hộ nghèo là người già cô đơn không nơi nương tựa, người tàn tật, trẻ em mồ côi... Mức hỗ trợ xây dựng mới từ 40 đến 50 triệu đồng/hộ thực hiện theo quy chế và yêu cầu của các nhà tài trợ.

Theo ông Giàng Seo Vần, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai, địa phương sẽ tập trung ưu tiên hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà “Đại đoàn kết” tại các xã đã đăng ký hoàn thành “về đích” xây dựng nông thôn mới năm 2024 và các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn. Việc thực hiện hỗ trợ phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiêu chí, công bằng, dân chủ, công khai, tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Tỉnh Lào Cai cũng chỉ đạo các địa phương tổ chức xây dựng nhà ở đảm bảo phù hợp với điều kiện từng gia đình, phong tục của từng dân tộc, phát huy sức mạnh cộng đồng, huy động kịp thời mọi nguồn lực cùng tham gia.

Để thực hiện hiệu quả chương trình trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp phối hợp với chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư tích cực đóng góp kinh phí, công sức, vật liệu xây dựng... hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Mục tiêu phấn đấu trong năm 2024 là vận động các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia ủng hộ tiền, đăng ký trực tiếp hỗ trợ làm mới ít nhất 300 nhà, với tổng kinh phí dự kiến 15 tỷ đồng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan, ban, ngành liên quan tiếp nhận, quản lý và phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ đảm bảo kịp thời, hiệu quả; phối hợp, tổ chức xây dựng các chương trình phóng sự, chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục, trang tin, điểm tin về nội dung thực hiện kế hoạch; kịp thời lan tỏa những cách làm hay, hình ảnh đẹp, những tấm gương sáng trong việc thực hiện kế hoạch...

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, vận động kinh phí; hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư quan tâm, vận động, kêu gọi các nguồn lực ở địa phương để hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban MTTQ cấp xã rà soát hộ nghèo, cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát, xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới tại địa phương... để có phương án hỗ trợ.

Hồng Ninh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm