Lâm Đồng hợp nhất 5 trung tâm y tế thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Theo Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng trực thuộc Sở Y tế tỉnh, tên tiếng Anh là Lam Dong Center For Disease Control, viết tắt là Lam Dong CDC. Trụ sở chính đặt tại số 54 đường Phạm Ngọc Thạch, phường 6, thành phố Đà Lạt (trụ sở của Trung tâm Y tế dự phòng cũ). Các cơ sở 1 và 2 đặt tại số 1 đường Hải Thượng (phường 5, thành phố Đà Lạt) và Khu điều trị phong Di Linh (xã Bảo Thuận, huyện Di Linh). Trung tâm này là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Sau khi hợp nhất 5 đơn vị, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng có tới 7 Phó Giám đốc, trong khi theo quy định, đơn vị chỉ có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc; như vậy khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung. Lãnh đạo UBND tỉnh đang yêu cầu Sở Y tế có giải pháp điều chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó theo đúng quy định trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày hợp nhất. Hiện tại, tổng số người làm việc tại Trung tâm là 191 người từ 5 đơn vị hợp nhất chuyển về. Trung tâm mới thành lập sẽ có 3 phòng chức năng, 12 khoa chuyên môn và Khu điều trị phong Di Linh.

Lâm Đồng là 1 trong những tỉnh đi đầu cả nước trong thực hiện Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Đến nay, địa phương này đã thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; thành lập Đội xe chung phục vụ các sở, ban, ngành; sáp nhập các Đài Truyền thanh-Truyền hình với Trung tâm văn hóa tại toàn bộ 12 huyện, thành phố; sáp nhập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND và UBND tỉnh về 1 Văn phòng; thí điểm thực hiện Văn phòng chung phục vụ Huyện ủy, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện…

Mới đây nhất, UBND tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch sáp nhập 5 xã của các huyện phía Nam trong năm 2019, do các xã này không đảm bảo các tiêu chí về diện tích và dân số. Với kế hoạch này, chỉ riêng 3 huyện phía Nam của tỉnh đã giảm được 115 biên chế và 105 người hoạt động không chuyên trách tại các xã được sáp nhập.
Chu Quốc Hùng
 

Đề xuất