Lai Châu hỗ trợ giống cây chè để bà con dân tộc phát triển sản xuất

Để đảm bảo tiến độ trồng mới 146 ha chè năm 2017, xã đã huy động các đoàn thể, tiền vốn tham gia hỗ trợ làm đất, hỗ trợ 100% giống, phân bón trong năm đầu tiên và 15 triệu đồng/ha cho việc chuyển đổi đất và trồng dặm khi cây chè chết.
 
Huy động các đoàn thể tham gia giúp bà con làm đất trồng chè. 
 
Huy động các đoàn thể tham gia giúp bà con làm đất trồng chè.
 
 Huy động các đoàn thể tham gia giúp bà con làm đất trồng chè. 
 
Phát chè giống hỗ trợ bà con. 

 

Trần Văn Hoàng

Đề xuất