KIên Giang với công tác dân số vùng đồng bào Khmer

Điểm nổi bật trong công tác dân số ở vùng đồng bào Khmer là sự phối hợp, lồng ghép hoạt động củacác ngành, đoàn thể nhằm phòng, chống bạo lực gia đình, từng bước làm thay đổi nhận thức của đồng bào trong việc thực hiện kế hoạch hoá gia đình.

Phát tờ rơi tuyên truyền biện pháp tránh thai cho phụ nữ sống tạm trú trên tàu, thuyền ở khu phố 3, phường Đông Hồ, thị xã Hà Tiên

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác dân số trong tỉnh và ở vùng đồng bào Khmer, trong thời gian tới Kiên Giang tập trung nâng cao chất lượng dân số, cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em, chủ động điều chỉnh tốc độ tăng dân số, kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh và duy trì mức sinh thấp một cách hợp lý…

Dân - quân y kết hợp tổ chức tư vấn về dân số, kế hoạch hóa gia đình tại xã Tiên Hải, thị xã Hà Tiên
Một buổi sinh hoạt về kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ dân tộc Khmer ở xã Phi Thông, thành phố Rạch Giá.
Tư vấn sức khỏe sinh sản cho đồng bào Khmer ở xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất

 


Đề xuất