Kiên Giang thực hiện 4 dự án trồng rừng

Rừng phòng hộ ven biển do người dân trồng tại huyện Hòn Đất. Ảnh : Lê Sen

Theo đó, tỉnh đã triển khai dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển Hòn Đất - Kiên Hà giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Hòn Đất, Kiên Lương và thành phố Hà Tiên với vốn đầu tư hơn 187 tỷ đồng. Dự án này gồm: trồng rừng mới, chăm sóc bảo vệ rừng mới trồng, xây dựng tường mềm giảm sóng bảo vệ rừng mới trồng, công trình hạ tầng lâm sinh… và dự kiến đến hết năm 2020 đạt 84% khối lượng so với quy mô dự án.

Tiếp đến, dự án khôi phục và phát triển rừng phòng hộ ven biển giai đoạn 2015 - 2020. Địa điểm đầu tư thuộc địa bàn huyện Kiên Lương, Hòn Đất và thành phố Hà Tiên với tổng mức đầu tư hơn 114 tỷ đồng.

Đến nay, dự án hoàn thành rừng trồng trên diện tích đất chưa có rừng, đất giao khoán bảo vệ rừng kết hợp nuôi trồng thủy sản gần 234 ha, rừng trồng trên bãi bồi ven biển hơn 247 ha, rừng trồng trên các bãi lở nhẹ 62 ha; xây dựng mới 2 vườn ươm phục vụ trồng rừng ngập mặn ven biển và 2 trạm quản lý bảo vệ rừng trên biển. Dự án tiếp tục triển khai và chăm sóc rừng, dự kiến đến hết năm 2020 đạt 86% khối lượng so với quy mô dự án.

Cùng đó, dự án gây bồi, tạo bãi trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển trên địa bàn huyện Hòn Đất, đoạn từ xã Bình Sơn đến Bình Giang có tổng mức đầu tư hơn 35 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành 50 ha và đang tập trung chăm sóc rừng sau khi trồng trên diện tích này. Dự án tiếp tục thực hiện một số hạng mục khác, dự kiến đến hết năm 2020 đạt 88,5% khối lượng.

Cuối cùng là dự án gây bồi, tạo bãi, trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển xã Nam Thái, huyện An Biên có tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã gây bồi và hoàn thành 35 ha, hiện đang tập trung chăm sóc rừng sau khi trồng trên diện tích này. Dự án tiếp tục thực hiện một số hạng mục khác và dự kiến đến hết năm 2020 đạt 90% khối lượng.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, những dự án này hoàn thành sẽ góp phần quan trọng trong ứng phó với biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp; ngăn chặn, khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển trên địa bàn tỉnh; khôi phục, bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn; tăng khả năng phòng hộ của rừng trong bảo vệ bờ biển, phát triển kinh tế lâm - ngư kết hợp; cải thiện và nâng cao đời sống người dân ven biển.
Lê Huy Hải

Đề xuất