Khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 10/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 35.

vna_potal_khai_mac_phien_hop_thu_35_cua_uy_ban_thuong_vu_quoc_hoi_7473972.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Chủ trì và phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, nội dung phiên họp lần này sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; đồng thời xem xét việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ đánh giá tổng kết toàn diện Kỳ họp về chương trình, nội dung, công tác điều hành, tổ chức, phục vụ, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo; từ đó đúc kết các vấn đề tiếp tục phát huy, những vấn đề cần rút kinh nghiệm; đặc biệt lưu ý đến những kiến nghị, đề xuất của Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan của Trung ương để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng Kỳ họp thứ 8 và các kỳ họp tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Kỳ họp thứ 7 là Kỳ họp có nội dung nhiều nhất, thời gian dài nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Sau 27,5 ngày làm việc, Kỳ họp đã thành công tốt đẹp, đảm bảo nội dung, chương trình đề ra. Đến nay, các đại biểu Quốc hội đã đi tiếp xúc cử tri khắp cả nước, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 7.

Đối với việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là nhiệm vụ rất quan trọng trên tinh thần tiếp tục chủ động, từ sớm, từ xa hơn nữa các công việc chuẩn bị của Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. "Chuẩn bị sớm, tốt thì sẽ bảo đảm về tài liệu gửi cho đại biểu Quốc hội; thẩm tra của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban; chất lượng các báo cáo được nâng lên. Kỳ họp thứ 7 vừa qua, chúng ta khắc phục một bước về tiến độ gửi báo cáo, tài liệu. Kỳ họp tới phải tiến bộ hơn nữa để tổ chức Kỳ họp thành công tốt đẹp", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trong chương trình Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về giải thể, thành lập, sáp nhập một số cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân Việt Nam; dự thảo Nghị quyết về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, kiểm sát viên Viện Kiểm sát quân sự các cấp.

Về lĩnh vực tài chính - ngân sách, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021 còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2022 đã được phân bổ. Các bộ, ngành, địa phương đang triển khai thực hiện nhưng tiến độ vẫn còn rất chậm. Vừa qua, Quốc hội đã xem xét, quyết định nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2023 để Chính phủ phân bổ cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện các dự án, công trình cấp bách, quan trọng, đảm bảo điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 và 6/2024. Đặc biệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về chủ trương tổ chức Diễn đàn Quốc hội về hoạt động giám sát tối cao và Diễn đàn pháp luật; công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn. Đây là những nội dung mới, lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức theo tinh thần "đúng vai, thuộc bài". Việc tổ chức hai Diễn đàn này nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát tối cao và xây dựng pháp luật của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, giám sát phải trúng, đúng những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, phát huy những mặt tốt, ưu điểm, đồng thời chỉ ra những mặt cần rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế; đưa ra những định hướng để qua giám sát, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết, từ đó Chính phủ, các bộ, ngành sẽ chỉ đạo, quản lý, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được tốt hơn.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, phải phát huy được vai trò của các cơ quan Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể trong công tác lập pháp, giám sát của Quốc hội.

Với thời gian chỉ 1,5 ngày, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan, tổ chức liên quan cử thành phần tham dự đầy đủ theo quy định, báo cáo tờ trình, thẩm tra để hoàn thành các nội dung trong chương trình phiên họp, bảo đảm kết quả tốt nhất.

Phan Phương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm