Huyện Trấn Yên, Yên Bái trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực các tỉnh Tây Bắc

Huyện Trấn Yên, Yên Bái trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực các tỉnh Tây Bắc
Theo ông Trần Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Trấn Yên đã nỗ lực không ngừng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai và hoàn thiện các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới.

Đến nay, Trấn Yên đã có 100% số xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt trên 7.300 tỉ đồng, trong đó nhân dân các dân tộc trong huyện đóng góp trên 740 tỉ đồng, chiếm 10,1%...

Nông dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Ảnh: yenbai.gov.vn
Nông dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Ảnh: yenbai.gov.vn

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Trấn Yên đã có bước đột phá rõ nét trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa và sản phẩm chủ lực có giá trị, hiệu quả kinh tế cao như: Vùng tre Bát Độ gần 3.500 ha, vùng quế 16.000 ha, chè chất lượng cao 200 ha, vùng trồng dâu 700 ha, vùng trồng cây ăn quả có múi 750 ha, 592 cơ sở chăn nuôi hàng hóa với những sản phẩm chủ lực là măng Bát Độ, kén tằm, quế, chè Bát Tiên, quả có múi, sản phẩm chăn nuôi (lợn thịt, gà thịt)…

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vùng nông thôn ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 35,4 triệu đồng/năm (tăng 10 triệu đồng so với năm 2015); tỷ lệ hộ nghèo còn 5% (trong đó tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội là 2,78%); tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,5%; 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho nhân dân được nâng lên.

Để đạt được những kết quả ấn tượng như trên, huyện Trấn Yên đã tập trung chỉ đạo, thực hiện với tinh thần nghiêm túc quyết liệt và quyết tâm cao, phát huy vai trò và huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong toàn huyện thực hiện xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng vai trò người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, chủ động trong việc góp công, hiến đất, cây cối, hoa màu, kinh phí, góp phần thành công chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Nhân dân trên địa bàn huyện đã tham gia đóng góp 217 nghìn ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn; hiến 517.870 m2 đất để làm đường, làm nhà văn hóa thôn; tham gia làm 250 km đường điện chiếu sáng ở các tuyến đường trung tâm xã và khu vực dân cư...

Thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân, mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng liên kết bền vững trong sản xuất; đồng thời chú trọng công tác bảo vệ môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.
Việt Dũng

Có thể bạn quan tâm