Học viện Lục quân Đà Lạt - Nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội

Một góc Học viện Lục quân Đà Lạt

Trải  qua  70  năm xây  dựng  và  phát triển  (1946  -  2016),  từ lớp  bổ  túc  cán  bộ  đầu tiên  những  năm  đầu của  cuộc  kháng  chiến chống  thực  dân  Pháp, đến  nay,  Học  viện  đã đào  tạo  hơn  400  khóa học với gần 50.000 cán bộ  chỉ  huy,  tham  mưu binh  chủng hợp  thành cấp  trung,  sư  đoàn, quân sự địa phương và các chuyên ngành binh chủng. Đây cũng là nơi đào tạo hàng nghìn Tiến sĩ,Thạc sĩ cho quân đội ta và quân đội nước bạn Lào,  Campuchia.  Chất lượng  đội  ngũ  cán  bộ, giảng viên của Học viện  cũng  phát  triển mạnh với  100%  đạt  trình  độ Đại học và trên Đại học, 79  Tiến  sĩ,  5  Giáo  sư, 72 Phó Giáo sư, 2 Nhà giáo Nhân dân, 22 Nhà giáo Ưu tú, nhiều giảng viên của Học viện được công nhận là giảng viên giỏi cấp Bộ Quốc phòng và Học viện…

Lãnh đạo Bộ quốc phòng trao tặng Huân chương quân công hạng 3 cho Học viện Lục quân Đà Lạt

Cùng  với  sự  phát triển  của  đất  nước, mỗi cán bộ, giảng viên Học viện Lục quân Đà Lạt  vẫn  đang  ngày đêm  phấn  đấu,  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  giáo  dục  -  đào  tạo và  nghiên  cứu  khoa học,  xứng  đáng  với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta.

Các học viên Campuchia học tập và nghiên cứu tại Học viện Lục quân Đà Lạt

Một buổi học của các học viên Học viện Lục quân Đà Lạt

Hoạt động thể thao tại Học viện

Một buổi học về chiến thuật - chiến dịch của các học viên

Cán bộ của Học viện Lục quân tham gia khám, chữa bệnh cho người dân trong vùng 

Hành quân ra thao trường

Học viên tham gia khoá kiểm tra bắn súng

Cán bộ, chiến sĩ Học viện Lục quân Đà Lạt tham gia trồng cây góp phần bảo vệ môi trường  


 

Đề xuất