Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tiếp tục được vay vốn ưu đãi

Ảnh minh họa- TTXVN

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý để Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tiếp tục giải ngân nguồn vốn bổ sung từ nguồn vượt thu và tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2014 để thực hiện các các chính sách quy định tại Quyết định 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số (DTTS) đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015, Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013-2015 và Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Nguồn vốn thực hiện giải ngân các chương trình cho vay vốn theo các quyết định trên đến hết năm 2016 là 1.213 tỷ đồng.

Cũng theo Thông báo, Phó Thủ tướng yêu cầu NHCSXH tiếp tục thực hiện cho vay đối với hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn theo Quyết định 54, không bổ sung thêm đối tượng thụ hưởng vốn chương trình này.Đề xuất