Hiệu quả bước đầu từ chương trình 135 giai đoạn III ở huyện miền núi Quỳ Châu

Hiệu quả bước đầu từ chương trình 135 giai đoạn III ở huyện miền núi Quỳ Châu
Từ khi triển khai tới nay, huyện Quỳ Châu đã tập chung đầu tư xây dựng hạ tầng tại các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu; cấp phát, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; tổ chức nhiều lớp tập huấn khoa học kỹ thuật … 
 
Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Bua Lầu, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu(Nghệ An) được xây dựng từ nguồn vốn chương trình 135 giai đoạn III.
Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Bua Lầu, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu(Nghệ An) được xây dựng từ nguồn vốn chương trình 135 giai đoạn III. 

Những mô hình, những công trình từ nguồn vốn hỗ trợ của chương trình 135 giai đoạn III đang tiếp tục góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các xã, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Quỳ Châu.

Hệ thống kênh mương xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu(Nghệ An) tiếp tục được kiên cố hóa từ nguồn vốn chương trình 135 giai đoạn III.
Hệ thống kênh mương xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu(Nghệ An) tiếp tục được kiên cố hóa từ nguồn vốn chương trình 135 giai đoạn III.

Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Khe Lan, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu(Nghệ An) được xây dựng từ nguồn vốn chương trình 135 giai đoạn III.
 Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Khe Lan, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu(Nghệ An) được xây dựng từ nguồn vốn chương trình 135 giai đoạn III. 

Hệ thống kênh mương xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tiếp tục được kiên cố hóa từ nguồn vốn chương trình 135 giai đoạn III.
Hệ thống kênh mương xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tiếp tục được kiên cố hóa từ nguồn vốn chương trình 135 giai đoạn III. 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm