Đổi mới phương thức đào tạo trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Đổi mới phương thức đào tạo trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Sử dụng màn hình tivi kết nới với máy tính trong tiết học làm quen, nhận biết hình ảnh của lớp mẫu giáo 5 tuổi, trường Mầm non thị trấn Cô Tô, huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Sử dụng màn hình tivi kết nới với máy tính trong tiết học làm quen, nhận biết hình ảnh của lớp mẫu giáo 5 tuổi, trường Mầm non thị trấn Cô Tô, huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Gần đây báo chí có phản ánh về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tác động nhanh và mạnh mẽ đến thị trường lao động nước ta. Đa số các trường vẫn đào tạo theo phương pháp truyền thống, cứng nhắc; sinh viên ra trường thất nghiệp rất nhiều. 

Giúp trẻ làm quen với việc dạy học trên các đồ công nghệ cao. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Giúp trẻ làm quen với việc dạy học trên các đồ công nghệ cao. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Tiết học thực hành môn Tin học của học sinh lớp 3B, trường Tiểu học thị trấn Cô Tô, huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Tiết học thực hành môn Tin học của học sinh lớp 3B, trường Tiểu học thị trấn Cô Tô, huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ có liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thông tin báo nêu trên; đổi mới phương thức đào tạo, có phương pháp hiện đại và áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, trong đó tăng cường mô phỏng, số hóa bài giảng, triển khai đào tạo trên môi trường mạng.

Tiết học thực hành môn Tin học của học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Tiết học thực hành môn Tin học của học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Có thể bạn quan tâm