Đan Phượng xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Ngày 05/01, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025" chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới, trọng tâm là công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện…

Đan Phượng xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023 ảnh 1Toàn cảnh buổi làm việc.

Năm 2021, Huyện ủy Đan Phượng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhiều giải pháp thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội và nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác. Với mục tiêu hoàn thành xây dựng 15/15 xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trước khi phát triển lên quận, từ đầu năm 2021, Đan Phượng đã chỉ đạo, rà soát toàn bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và tiêu chí các phường để xây dựng lộ trình, giải pháp thực hiện đối với từng xã, thị trấn.

Đan Phượng xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023 ảnh 2Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025" chủ trì buổi làm việc.

Huyện đã chọn xã Đan Phượng phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu Thủ đô và 4 xã (Song Phượng, Liên Hà, Tân Hội, Thọ Xuân) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tăng 1 xã so với tiêu chí thành phố giao. Đến nay, cả 5 xã trên đều có sự thay đổi rõ rệt về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; được đoàn thẩm định của thành phố đánh giá đủ điều kiện trình công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với 10 xã còn lại, chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đều được nâng cao, đến nay cơ bản đạt 3 tiêu chí về văn hóa, y tế, giáo dục và hộ nghèo.

Đan Phượng xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023 ảnh 3Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho rằng, huyện Đan Phượng cần rà soát lại toàn bộ các tiêu chí, tiếp tục củng cố 6 tiêu chí chưa đạt, nhất là công tác quy hoạch, từ đó giải quyết tất cả các bài toán về đầu tư, thu hút nguồn lực, xây dựng cơ sở hạ tầng...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho rằng, để hoàn thành mục tiêu xây dựng Đan Phượng phát triển lên quận vào năm 2025, huyện cần xác định mục tiêu, lộ trình để đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023, đồng thời tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, huy động sự vào cuộc của người dân…

Đan Phượng xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023 ảnh 4Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, toàn Đảng bộ huyện Đan Phượng cần xác định quyết tâm, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện, phấn đấu đến năm 2023 đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu và đến năm 2025 huyện phát triển lên quận.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại huyện Đan Phượng thời gian vừa qua. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, toàn Đảng bộ huyện cần xác định quyết tâm, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện, phấn đấu đến năm 2023 huyện Đan Phượng đạt nông thôn mới kiểu mẫu và đến năm 2025 huyện phát triển lên quận.

Đan Phượng xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023 ảnh 5Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm, kiểm tra Hợp tác xã rau hữu cơ Cuối Quý tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng (Hà Nội).
Đan Phượng xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023 ảnh 6Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm, kiểm tra cơ sở ươm trồng hoa lan của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao Toàn Cầu tại xã Phương Đình, huyện Đan Phượng (Hà Nội).
Đan Phượng xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023 ảnh 7Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm, kiểm tra hoạt động của Nhà văn hóa thôn La Thạch tại xã Phương Đình, huyện Đan Phượng (Hà Nội).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị huyện Đan Phượng đặc biệt lưu ý, nỗ lực hoàn thiện 6 tiêu chí chưa đạt nhằm xây dựng huyện thành quận. Trong đó, huyện cần có kế hoạch rõ ràng để có thể tự cân đối ngân sách, hỗ trợ, tạo điều kiện để mời gọi, thu hút các nhà đầu tư về với Đan Phượng. Với các tiêu chí về tỷ lệ cơ sở y tế, giao thông đô thị, nước thải đô thị… cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện trước năm 2025, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân./.

Thực hiện: Thanh Tuyền

Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội.

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm