Đắk Nông thực hiện chính sách đãi ngộ, thu hút bác sỹ về công tác tại các cơ sở y tế công lập

Từ năm 2015 đến tháng 6/2019, tỉnh Đắk Nông đã thu hút 23 bác sỹ về công tác, đạt 25% chỉ tiêu đề ra. Ngành Y tế dự kiến chi trả hơn 4,8 tỷ đồng để thực hiện chính sách thu hút đối với các bác sỹ thuộc diện này. Cũng trong thời gian trên, tổng số bác sỹ, dược sỹ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được hưởng chính sách đãi ngộ tăng từ 350 người lên 451 người. Kinh phí thực hiện chính sách đãi ngộ năm 2015 là hơn 4,4 tỷ đồng; đến năm 2018 là gần 6 tỷ đồng.

Theo đánh giá của ngành chức năng, sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND, ngành Y tế Đắk Nông đã được tăng cường các bác sỹ trẻ, có trình độ chuyên môn tốt. Nhiều bác sỹ đang công tác trong ngành được tạo điều kiện để học tập, nâng cao trình độ (bác sỹ chuyên khoa I từ 50 người tăng lên 95 người), qua đó góp phần động viên cho các bác sỹ yên tâm công tác.

Trong thời gian tới, ngành Y tế Đắk Nông tiếp tục thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ để tăng cường nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành. Việc thu hút bác sỹ, dược sỹ về các bệnh viện, cơ sở y tế tại các huyện còn nhiều khó khăn như Tuy Đức, Đắk G’Long… cần được đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả hơn. Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông kiến nghị UBND tỉnh có chính sách ưu tiên đối với các bác sỹ thuộc diện thu hút hoặc đã công tác lâu năm trong ngành Y tế, đồng thời bố trí biên chế dự phòng để thực hiện chính sách thu hút, đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế trong thời gian tới.
Hưng Thịnh

Đề xuất