Đắk Lắk: Tập trung phát triển kinh tế gắn liền với đảm bảo quốc phòng an ninh trong tình hình mới

Đắk Lắk: Tập trung phát triển kinh tế gắn liền với đảm bảo quốc phòng an ninh trong tình hình mới

Chiều 17/2, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban Chỉ đạo Xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng cùng những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

Đắk Lắk: Tập trung phát triển kinh tế gắn liền với đảm bảo quốc phòng an ninh trong tình hình mới ảnh 1Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, lãnh đạo, có giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Đặc biệt, Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tục phối hợp với Quân ủy Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 để tổng kết, nghiên cứu, hoàn thiện các tài liệu và ban hành Nghị quyết mới trình Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII đảm bảo tiến độ, chất lượng. Trong đó, đề xuất các quan điểm, phương châm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ Tổ quốc phù hợp trong tình hình mới; đưa quốc phòng an ninh thật sự trở thành nguồn lực quan trọng để góp phần phát triển đất nước, khẳng định vai trò, vị trí cao trong khu vực và trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tập trung củng cố thế trận lòng dân trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững chắc. Trọng tâm là chăm lo thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân, có các giải pháp giảm nghèo bền vững, quan tâm bố trí đất ở, đất sản xuất vùng dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng về công tác Đảng.

Đắk Lắk: Tập trung phát triển kinh tế gắn liền với đảm bảo quốc phòng an ninh trong tình hình mới ảnh 2Các tập thể và cá nhân nhận bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện NQTW 8 (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ảnh: TTXVN phát

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu tỉnh Đắk Lắk tiếp tục lãnh đạo lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03 của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn, nhất là địa bàn biên giới, khu vực trọng yếu về quốc phòng an ninh. Chăm lo xây dựng thế trận lòng dân, tập hợp sức mạnh, phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc…

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Đắk Lắk, trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hội nhập quốc tế được mở rộng, tạo thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân được củng cố, tăng cường… góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI của một số cấp ủy, tổ chức đảng hiệu quả chưa cao. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, còn có những mặt hạn chế, nhiều nội dung chưa được cụ thể hóa, còn dừng lại ở chủ trương và kế hoạch. Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, phát triển còn thiếu tính ổn định và bền vững…

Đắk Lắk: Tập trung phát triển kinh tế gắn liền với đảm bảo quốc phòng an ninh trong tình hình mới ảnh 3Các tập thể và cá nhân nhận bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện NQTW 8 (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ảnh: TTXVN phát

Dịp này, 19 tập thể và 27 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Tỉnh ủy Đắk Lắk vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tuấn Anh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm