Các họat động văn hóa thể thao tại Lễ hội hoa Ban Điện Biên lần thứ V năm 2018

Các gian hàng trưng bày các sản phẩm của vùng Tây Bắc.
Ảnh: Phan Tuấn Anh – TTXVN

Các vận động viên thi đấu môn tung còn. Ảnh: Phan Tuấn Anh – TTXVN

Niềm vui khi ghi được điểm cao của các vận động viên trong môn thi đấu tung còn. Ảnh: Phan Tuấn Anh – TTXVN

Các vận động viên thi đấu môn đi cà kheo. Ảnh: Phan Tuấn Anh – TTXVN

Các vận động viên thi đấu môn Tù lu (hay còn gọi là chơi quay).
Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN


 
Thi giã bánh giầy tại lễ hội. Ảnh: Phan Tuấn Anh – TTXVN

Sản phẩm bánh giầy của một đội dự thi tại lễ hội. Ảnh: Phan Tuấn Anh – TTXVN

Sản phẩm bánh giầy được giới thiệu tại lễ hội. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Phan Tuấn Anh


Đề xuất