Các dân tộc thiểu số huyện Sa Thầy cùng đoàn kết, phát triển

Trong 2 ngày 15-16/5, tại huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024. Đây là huyện được Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm.

174836Ảnh 1 Quang cảnh Đại hội..jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: baokontum.com.vn

Dự Đại hội có 150 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 32.000 người dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn huyện.

Tại Đại hội, các đại biểu là người dân tộc thiểu số đã biểu quyết thông qua Quyết tâm thư, trong đó quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện với tinh thần “Các dân tộc huyện Sa Thầy đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững".

Quyết tâm thư đặt ra mục tiêu: Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn huyện; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng và lợi thế của huyện; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số; tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đảm bảo an sinh xã hội; tập trung nguồn lực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, chú trọng giảm nghèo bền vững ở những vùng khó khăn, vùng đông đồng bào thiểu số; giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 22 người đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Y Ngọc biểu dương và đánh giá cao huyện Sa Thầy đã thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc trong thời gian qua. Đây là tiền đề để đồng bào dân tộc thiểu số tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương, giúp bà con tiếp tục phấn đấu vươn lên, phát huy tinh thần tự lực, tự cường; thay đổi nếp nghĩ, cách làm; đoàn kết giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo ổn định cuộc sống, từng bước làm giàu; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.

Để thực hiện tốt các chính sách, công tác dân tộc trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Y Ngọc đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và đồng bào các dân tộc huyện Sa Thầy tập trung triển khai hiệu quả Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân tộc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ; gắn kết chặt chẽ việc phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh, nhất là tại các địa bàn xung yếu, vùng sâu, vùng xa. Các địa phương, đơn vị chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, phát triển đảng viên, phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín là người dân tộc thiểu số; xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào và người dân trên địa bàn.

Sa Thầy là huyện biên giới của tỉnh Kon Tum với 10 xã và 1 thị trấn, 64 thôn, làng; trong đó, có 45 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân tộc thiểu số chiếm trên 57% dân số toàn huyện.

174836Ảnh 2.jpg
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: baokontum.com.vn

Nhiệm kỳ 2019-2024, Đảng bộ và người dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấ, đạt được những thành tựu quan trọng. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn duy trì ổn định ở mức khá cao, bình quân hằng năm đạt trên 13%. Đến cuối năm 2023, hộ nghèo giảm xuống còn 6,99%, hộ nghèo người dân tộc thiểu số giảm còn 11,29%; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt hơn 51 triệu đồng, tăng 1,36 lần so với năm 2019.

Hiện nay, toàn bộ 11 xã, thị trấn của huyện có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa; có đường liên thôn được bê tông hóa; 64/64 thôn, làng sử dụng điện lưới quốc gia; 93% hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; 7 thôn, làng được công nhận thôn, làng nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số, 4 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. An ninh quốc phòng được củng cố, giữ vững; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.

Khoa Chương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm