Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 1044/QĐ-BTTTT ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Bo Thong tin va Truyen thong ban hanh ke hoach trien khai Chien luoc Quoc gia phat trien kinh te so va xa hoi so den nam 2025, dinh huong den nam 2030 hinh anh 1Ngày 26/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình “Chuyển đổi số hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh Hải Dương”. Cùng với đó, 3 dự án thành phần của Đề án về chuyển đổi số gồm “Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin cho chính quyền điện tử và đô thị thông minh”, “Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương” và “Xây dựng Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng” đã được triển khai giai đoạn 1. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Hải Dương và các đại biểu bấm nút ra mắt, đưa vào hoạt động Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Hải Dương và ứng dụng dành cho người dân. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN

Quyết định hướng đến việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông trong Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ TTg; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của lãnh đạo các cấp, ngành, cả trong khu vực công và khu vực tư để triển khai Chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trên toàn quốc.

Việc triển khai thực hiện chiến lược cụ thể như sau:

Vụ Quản lý doanh nghiệp xây dựng văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chiến lược theo Quyết định số 411/QĐ-TTg phù hợp chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực, địa bàn quản lý; triển khai các nhiệm vụ cụ thể được giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số; thực hiện nhiệm vụ khảo sát, thu thập, thống kê, đo lường phát triển kinh tế số và xã hội số; tổ chức Diễn đàn quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số. Vụ Quản lý doanh nghiệp cũng có nhiệm vụ phối hợp với các bộ, nghành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, các sự kiện, triển lãm trong nước và quốc tế về phát triển kinh tế số, xã hội số; nghiên cứu, khảo sát, tổng hợp thông tin, dữ liệu xây dựng Báo cáo phát triển kinh tế số và xã hội số quốc gia.

Vụ Quản lý doanh nghiệp, Cục Tin học hóa và các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan thực hiện việc phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế số và xã hội số trong các ngành, lĩnh vực và tại các địa phương; tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số; tổ chức các đoàn giám sát, kiểm tra thực hiện Chiến lược tại các bộ, ngành, địa phương; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty nhà nước hàng năm triển khai sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược trong ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý, báo cáo kết quả gửi Bộ Thông tin và Truyền thông;

Đồng thời, các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển các yếu tố nền móng kinh tế số và xã hội số trong các ngành, lĩnh vực và tại các địa phương; triển khai các nhiệm vụ cụ thể được giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số; triển khai các nhiệm vụ cụ thể được giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế số và xã hội số

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ khảo sát, thu thập, thống kê, đo lường các chỉ tiêu phát triển xã hội số. Vụ thi đua khen thưởng tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến có cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong thực hiện phát triển kinh tế số, xã hội số.

Vụ Quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm điều phối, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này. Các đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng, phê duyệt kế hoạch triển khai chi tiết, lập dự toán đăng ký nhu cầu kinh phí và tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ theo yêu cầu.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 7/6/2022.

P. V

Tin liên quan

Quyết tâm lớn để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số quốc gia

Thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06), Bộ Công an phát huy vai trò thường trực trong thực hiện Đề án; xác định vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện, luôn sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành để thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tất cả vì lợi ích của đất nước, của người dân.


Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ứng dụng dữ liệu dân cư góp phần xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, công dân số

Chiều 2/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì họp về kết quả bước đầu và các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Xây dựng lớp nông dân mới nắm chắc về khoa học-công nghệ, kinh tế số

Chiều 12/12, Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai doạn 2011-2020” đã diễn ra tại Hà Nội.


Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế số

Ngày 12/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ tổ chức Hội thảo quốc gia “Kinh tế số - tác động, cơ hội và khả năng tận dụng của Việt Nam”.Đề xuất