Bổ sung, điều chỉnh thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi

Ngày 29/10/2015, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử đã ban hành Quyết định số 601/QĐ-UBDT về việc Công nhận bổ sung, điều chỉnh thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi, cụ thể như sau:
Công nhận bổ sung 111 thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Quảng Ninh, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Phước.
 
Công nhận bổ sung 19 xã: trong đó 14 xã khu vực I, 01 xã khu vực II và 04 xã khu vực III của thành phố Hải Phòng và tỉnh Kon Tum.
 
Điều chỉnh khu vực I, II, III của 29 xã, bao gồm: 08 xã từ khu vực II sang khu vực III, 01 xã từ khu vực I sang khu vực III và 20 xã từ khu vực I sang khu vực II của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk.
 
Điều chỉnh tên, đơn vị hành chính 16 thôn, bản của 06 tỉnh: Nghệ An, Bình Định, Lạng Sơn, Kon Tum, Lai Châu, Cao Bằng.
 
Quyết định này nhằm thay thế các xã, thôn có tên tương ứng trong Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Các xã, thôn được công nhận bổ sung, điều chỉnh khu vực I, II, III vùng dân tộc và miền núi sẽ bắt đầu thực hiện các chính sách theo quy định hiện hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

 

Theo cema.gov.vn

Tin liên quan


Đề xuất