Bình Phước: Giúp đồng bào dân tộc thiểu số xóa đói giảm nghèo bền vững

Trong đó có 146 hộ đồng bào dân tộc thuộc địa bàn các xã Đức Hạnh, Phú Văn và Phú Nghĩa được nhận nông cụ, gồm máy phát cỏ và máy phun thuốc. Mỗi hộ được nhận 1 nông cụ (máy phát cỏ hoặc máy phun thuốc). Riêng giống bò sinh sản lai sind trao cho 146 hộ thuộc các xã Phước Minh, Đức Hạnh, Phú Văn, Đắk Ơ, Bù Gia Mập và Bình Thắng. 
 
Trao tặng máy phát cỏ, máy phun thuốc cho bà con. 

Nhiều đồng bào dân tộc sau khi nhận bò và nông cụ đã bày tỏ vui mừng, phấn khởi, vì từ nay đã có phương thức sản xuất, làm ăn để thoát nghèo, đón Tết đầm ấm. 

146 hộ đồng bào dân tộc thuộc địa bàn các xã Đức Hạnh, Phú Văn và Phú Nghĩa được nhận nông cụ, phục vụ cho sản xuất

Trước khi bàn giao bò, cán bộ địa phương đi khảo sát thực tế tại các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hướng dẫn làm chuồng trại, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, thực hiện đúng những nội dung cam kết của chương trình về trách nhiệm nuôi, chăm sóc bò sinh trưởng và phát triển tốt, không được tự ý bán, trao đổi, giết mổ... 

Rất nhiều máy phát cỏ, máy phun thuốc được trao tặng cho bà con. 

Trước kia, nhiều nguồn hỗ trợ cây giống hay tiền, gạo chưa đem lại hiệu quả cao. Vì vậy, việc thực hiện chương trình từ vốn trợ giá, trợ cước là giải pháp trao “cần câu” giúp người dân tộc thiểu số nghèo nâng cao ý thức trong lao động, sản xuất để cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống, thoát nghèo bền vững. 

Việc cấp nông cụ, bò sinh sản cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vùng biên giới huyện Bù Gia Mập nằm trong chương trình trợ giá, trợ cước của tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2016 bằng nguồn kinh phí Trung ương./. 
 

 
 
 

Đề xuất