Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Tư liệu thế giới – Mộc bản Trường học Phúc Giang

Một trang Mộc bản Trường học Phúc Giang. 

Các nhà nghiên cứu văn hóa từ các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan đến tìm hiểu nghiên cứu Mộc bản tại làng Trường Lưu (Trường Lưu, Can Lộc, Hà Tĩnh). 

: Giáo sư, Viện sỹ Nguyễn Huy Mỹ (bên trái, hậu duệ đời thứ 16 dòng họ Nguyễn Huy) và Thạc sỹ Nguyễn Trí Sơn (bên phải), Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh đang giới thiệu những chữ khắc trên Mộc bản. 
 

 
Đề xuất