Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình”

Ngày 11/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình” giai đoạn 2023 - 2030, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Đề án.

vna_potal_trien_khai_thuc_hien_de_an_bao_ton_va_phat_huy_gia_tri_van_hoa_dan_toc_muong_va_nen_“van_hoa_hoa_binh”_giai_doan_2023_-_2030_7424757.jpg
Ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, chủ trì Hội nghị. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hòa Bình công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình” giai đoạn 2023 - 2030. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long làm Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án là cần thiết, quan trọng để triển khai thực hiện các phần việc. Tỉnh xác định quan điểm bảo tồn các giá trị văn hóa để phát triển du lịch, người dân là chủ thể trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, bảo tồn, phát huy các giá trị tốt đẹp, đặc sắc gắn với xóa bỏ hủ tục lạc hậu, biến giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền "Văn hóa Hòa Bình" trở thành tài sản phát triển, việc đầu tư cần phù hợp với quy hoạch.

vna_potal_trien_khai_thuc_hien_de_an_bao_ton_va_phat_huy_gia_tri_van_hoa_dan_toc_muong_va_nen_“van_hoa_hoa_binh”_giai_doan_2023_-_2030_7424756.jpg
Ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, phát biểu đóng góp đề án. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Ông Nguyễn Phi Long khẳng định, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa là nhiệm vụ lâu dài, đồng thời đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo các cấp, ngành, huyện, thành phố cần xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu bảo tồn không gian văn hóa dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc; tập trung xây dựng Di tích quốc gia đặc biệt đối với quần thể hang động và danh lam thắng cảnh chùa Tiên, xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy).

Các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án căn cứ nhiệm vụ được giao tập trung triển khai thực hiện. Các huyện, thành phố, sở, ngành thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án...

vna_potal_trien_khai_thuc_hien_de_an_bao_ton_va_phat_huy_gia_tri_van_hoa_dan_toc_muong_va_nen_“van_hoa_hoa_binh”_giai_doan_2023_-_2030_7424758.jpg
Thành viên Ban chỉ đạo đóng góp ý kiến triển khai đề án. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hòa Bình, ngày 17/1/2024, tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Đề án. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể dân tộc Mường luôn được địa phương quan tâm. Tỉnh đang triển khai xây dựng các hạng mục trong Khu bảo tồn không gian văn hóa dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc. Đồng thời, phối hợp với Viện Âm nhạc và các tỉnh, thành phố hoàn thiện bộ hồ sơ khoa học di sản văn hóa Mo Mường trình Thủ tướng Chính phủ đệ trình Tổ chức UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Tỉnh tiến hành kiểm kê, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Mường. Về bảo tồn và phát huy nền “Văn hóa Hòa Bình”; đã hoàn thiện hồ sơ khoa học Di tích xóm Trại và Mái đá Làng Vành, huyện Lạc Sơn trình Chính phủ quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt theo quy định…

Bên cạnh kết quả đã đạt được, việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Một số loại hình di sản văn hóa dân tộc Mường đang có nguy cơ mai một, thất truyền. Nhiều di sản có giá trị chưa được đầu tư nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng, kinh phí còn hạn hẹp; công tác đầu tư, tuyên truyền, quảng bá nền “Văn hóa Hòa Bình” còn hạn chế… Do đó, ngành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất, xin chủ trương thành lập Trung tâm nghiên cứu về di sản văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình”; đầu tư cho công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình”.

Thanh Hải

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm