Bạc Liêu phấn đấu không còn hộ nghèo, cận nghèo thuộc đối tượng chính sách

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung phát biểu tại cuộc họp.
Ảnh: baclieu.gov.vn

Từ đầu đầu năm 2019 đến nay, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội Bạc Liêu đã chi trả đầy đủ chế độ trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng cho gần 10.800 người hưởng thường xuyên và gần 600 người hưởng một lần; gần 28.400 người được cấp bảo hiểm y tế; phân bổ điều dưỡng gia đình cho gần 4.600 người, điều dưỡng tập trung cho gần 600 người. Các cấp, ngành duy trì hỗ trợ, giúp đỡ gần 150 thương binh hạng 1/2, 2/4 gặp khó khăn; nhận phụng dưỡng 127 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Tỉnh đã xây dựng 222 căn Nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách khó khăn về nhà ở; giải quyết gần 660 hồ sơ (mai táng phí, thờ cúng liệt sỹ, hồ sơ người có công giúp đỡ cách mạng thường xuyên và một lần, hồ sơ hoạt động kháng chiến, hồ sơ chế độ nhiễm chất độc hóa học...).

Bà Trần Hồng Chiến cũng cho biết, giai đoạn 2012 - 2016, Bạc Liêu có 100% hộ gia đình đối chính sách, người có công với cách mạng có mức sống từ trung bình trở lên so với dân cư nơi cư trú và không có hộ chính sách thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, thực hiện Quyết định số 59/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020, kết quả điều tra tính đến tháng 8/2019 cho thấy, địa bàn tỉnh Bạc Liêu có 107 hộ nghèo và 213 hộ cận nghèo thuộc đối tượng chính sách.

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bạc Liêu khẳng định, từ nay đến hết năm 2019, Bạc Liêu quyết tâm quyết tâm phấn đấu không còn hộ nghèo, cận nghèo thuộc đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện mục tiêu này, Bạc Liêu tiếp tục xây dựng 102 nhà cho 102 hộ nghèo, cận nghèo chính sách, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. UBND các huyện, thị xã, thành phố vận động hỗ trợ để các hộ gia đình chính sách đáp ứng đầy đủ các tiêu chính thoát nghèo đồng thời hỗ trợ các phương tiện làm ăn, tạo việc làm, hướng dẫn cách phát triển sản xuất như: trao xe buôn bán, trao lợn giống, tôm giống…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương trong tỉnh thực hiện quyết liệt các giải pháp để xóa hộ nghèo, cận nghèo thuộc gia đình chính sách; tăng cường xã hội hóa, đẩy mạnh phong trào chăm sóc người có công thông qua các chương trình tình nghĩa; tạo điều kiện cho người có công và gia đình học tập, học nghề, tạo việc làm, phát triển về kinh tế nhằm ổn định, nâng cao đời sống gia đình góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vấn đề tiêu cực trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công; kịp thời phát hiện, biểu dương những gương tiêu biểu trong phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng…

Hiện toàn tỉnh Bạc Liêu có trên 67.000 người có công với cách mạng, trong đó có hơn 12.000 liệt sỹ; hơn 6.500 thương binh, bệnh binh; 2.030 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; trên 1.000 người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học; trên 20.000 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và các đối tượng khác.
Nhật Bình 
 

Đề xuất