Bạc Liêu chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Bạc Liêu chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
Phó Chủ tịch UBND Bạc Liêu tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN
Phó Chủ tịch UBND Bạc Liêu tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN

Để hoàn thành mục tiêu trên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu Trần Hoàng Duyên khẳng định: Ban Dân tộc tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và cơ sở tổ chức triển khai thực hiện các chính sách đặc thù dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và lồng ghép trong thực hiện các chương trình, dự án của tỉnh có hiệu quả; ưu tiên chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số ở những xã đặc biệt khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc sinh sống.

Ban Dân tộc tỉnh tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách đặc thù dành cho đồng bào dân tộc đầy đủ và kịp thời nhằm nâng cao trình độ nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc ở các xã, ấp đặc biệt khó khăn và các chương trình, dự án dành cho đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND Bạc Liêu tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN
Phó Chủ tịch UBND Bạc Liêu tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN

Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị Ủy ban Dân tộc sớm phân bổ nguồn vốn các chương trình, chính sách có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số cho địa phương để triển khai Đề án thực hiện Quyết định 2085/QĐ–TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020.

Năm 2017, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh cấp miễn phí gần 168.000 thẻ bảo hiểm; hơn 11.700 thẻ bảo hiểm cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình 135; xây hơn 20 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa, đỡ đầu gần 60 hộ nghèo và trao gần 3.000 suất quà cho các học sinh, hộ dân tộc hoàn cảnh khó khăn; chi trả học bổng, trợ cấp và kinh phí đào tạo cho hơn 150 sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh…
Nhật Bình

Có thể bạn quan tâm