Thứ 2, 22/10/2018, 4:47 GMT+7
Lễ truy niệm Hòa thượng Danh Nhưỡng, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam
16:52, 01/09/2017
Ngày 01/9/2017, tại chùa Rantanaransi (Láng Cát), phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang cùng môn đồ pháp quyến tổ chức Lễ truy niệm Hòa thượng Agga Maha Saddhamma Jotika Dhaja Ñānadhammo (Hòa thượng Danh Nhưỡng) - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Khóa XI, XII, giáo phẩm cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người có uy tín lớn đối với tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước.
Trong những ngày diễn ra tang lễ Hòa thượng Danh Nhưỡng, gần 500 đoàn chư tôn đức và liệt quý vị trong, ngoài tỉnh Kiên Giang đã đến kính viếng, gửi điện hoa, điện phân ưu. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã gửi vòng hoa kính viếng Hòa thượng Danh Nhưỡng. 
Nghi lễ truy niệm Hòa thượng Agga Maha Saddhamma Jotika Dhaja Ñānadhammo (Hòa thượng Danh Nhưỡng). Ảnh: Huy Hải-TTXVN

Sau nghi lễ truy niệm, di quan Hòa thượng Danh Nhưỡng về yết tổ, bạch Phật tại chùa Cà Lang Ông - Tháp bốn sư liệt sỹ tại huyện Châu Thành. Sau đó, di quan về nhập Tịnh thất chùa Rantanaransi (Láng Cát), phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
 
Hòa thượng Danh Nhưỡng đã viên tịch vào hồi 15 giờ 45 phút, ngày 26/8/2017 tại chùa Láng Cát, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Trụ thế 88 năm, Hạ lạp 68 năm. 
Nghi lễ truy niệm Hòa thượng Agga Maha Saddhamma Jotika Dhaja Ñānadhammo (Hòa thượng Danh Nhưỡng). Ảnh: Huy Hải-TTXVN

Hòa thượng Agga Maha Saddhamma Jotika Dhaja Ñānadhammo, thế danh là Danh Nhưỡng, sinh ngày 7/6/1929 tại xã Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Năm 16 tuổi, Hòa thượng phát tâm xuất gia thọ giới Sadi, học đạo và hành đạo cho đến ngày viên tịch, suốt đời phụng sự Đạo pháp - Dân tộc - Tổ quốc.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc, Hòa thượng Danh Nhưỡng tham gia phong trào cách mạng hoạt động hợp pháp tại thị xã Rạch Giá, luôn giữ vai trò lãnh đạo hàng vạn sư sãi và đồng bào phật tử Khmer trong tỉnh Kiên Giang đấu tranh chống kẻ thù xâm lược; biểu tình đòi chấm dứt bắn chùa chiền, phum sóc, bắn giết sư sãi và đồng bào phật tử Khmer; chống chính sách ngu dân, đồng hóa dân tộc, đòi quyền tự do tín ngưỡng, tự do đi lại, tự do học hành chữ Khmer, Pali, Kinh Luận giới, duy trì và phát huy tiếng nói, văn hóa dân tộc Khmer; đòi chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở miền Nam, thống nhất đất nước. 
Nghi lễ truy niệm Hòa thượng Agga Maha Saddhamma Jotika Dhaja Ñānadhammo (Hòa thượng Danh Nhưỡng). Ảnh: Huy Hải-TTXVN

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975), đất nước thống nhất cho đến ngày viên tịch, Hòa thượng Danh Nhưỡng được đồng bào Phật tử tin yêu, chính quyền tín nhiệm bầu vào các chức vụ lãnh đạo trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại biểu Quốc hội khóa XI và khóa XII.
 
Hòa thượng Danh Nhưỡng là vị giáo phẩm cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam uyên thâm Phật học và thế học, dành cả cuộc đời cống hiến cho Đạo pháp và Dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phụng sự nhân dân và Tổ quốc. Hòa thượng hết lòng quan tâm chăm lo đến đời sống đồng bào Khmer Nam bộ, giáo dưỡng và dìu dắt đồng bào phật tử bền vững đạo tâm, trang nghiêm giáo hội. 
Nghi lễ truy niệm Hòa thượng Agga Maha Saddhamma Jotika Dhaja Ñānadhammo (Hòa thượng Danh Nhưỡng). Ảnh: Huy Hải-TTXVN

Ghi nhận những đóng góp của Hòa thượng Danh Nhưỡng đối với đất nước Việt Nam trong sự nghiệp giáo dục, hoằng pháp và xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, năm 2011, Chính phủ nước Cộng hòa Myanmar và Hội đồng Tăng già Myanmar đã phong tước hiệu Agga Maha Saddhamma Jotika Dhaja “Tối thượng chiếu quang chính pháp sư” đến Hòa thượng Danh Nhưỡng. 
Nghi lễ truy niệm Hòa thượng Agga Maha Saddhamma Jotika Dhaja Ñānadhammo (Hòa thượng Danh Nhưỡng). Ảnh: Huy Hải-TTXVN

Tưởng thưởng cho những cống hiến to lớn của Hòa thượng Danh Nhưỡng đối với sự nghiệp dựng nước và giữ nước, Đảng Nhà nước và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì; Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”; Huy chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết” và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến ghi sổ tang, viếng Hoà thượng Danh Nhưỡng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Đà Qui

Trước đó, chiều 31/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã đến viếng, thắp hương tưởng niệm Hòa thượng Danh Nhưỡng.

Trong lời ghi sổ tang, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình viết: “Trưởng lão Hoà thượng Danh Nhưỡng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, là một chức sắc cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là tấm gương sáng hạnh nguyện phục vụ đất nước, đạo pháp và dân tộc.

T
rong hai cuộc kháng chiến, Hòa thượng đã tích cực tham gia ủng hộ cách mạng, góp phần vào thắng lợi chung của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong công cuộc thống nhất Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hoà thượng đã kiên định phương châm hoạt động: đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội. Với cương vị là Phó Pháp chủ, kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Hoà thượng đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp hoằng dương Phật pháp của Giáo hội.

Là một công dân, Hoà thượng được nhân dân, tín đồ, Phật tử bầu làm đại biểu Quốc hội khoá 11, 12, là Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hoà thượng đã có những đóng góp to lớn và công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, đóng góp cho sự nghiệp đoàn kết tôn giáo và sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

Sự ra đi của Hoà thượng là sự mất mát to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và cũng là sự mất mát của dân tộc, của Quốc hội, và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chính phủ tri ân nhưng đóng góp của Hoà thượng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.
 
Trong niềm tiếc thương vô hạn này, thay mặt Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôi thành kính phân ưu cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các môn đồ pháp quyến, gia quyến và đồng bào Phật tử".
Huy Hải - Hoài Thái
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: