Thứ 2, 22/10/2018, 11:7 GMT+7
Phát triển Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới
19:36, 19/09/2016
Sáng 19/9, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với các cán bộ chủ chốt của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương những nỗ lực và kết quả công tác mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Học viên đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh để tiếp tục phát triển Học viện ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cần phải củng cố vị thế, vai trò của Học viện với tư cách là Trường Đảng cao cấp của Trung ương Đảng, là một trong các cơ quan Trung ương của Đảng và là trung tâm quốc gia duy nhất có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo, quản lý cho toàn bộ hệ thống chính trị.

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN 

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Học viện cần tiếp tục đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phương châm: cơ bản, hệ thống, hiện đại và thực tiễn; xây dựng chương trình cao cấp lý luận trong đó chứa đựng những nội dung mang bản sắc riêng của Trường Đảng Trung ương, không tồn tại ở bất cứ cơ sở đào tạo nào khác trong cả nước. Đồng thời, Học viện cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học vừa để phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, vừa góp phần cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chủ trương, chiến lược.

 Thường trực Ban Bí thư đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội quan tâm tạo điều kiện cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tháo gỡ những khó khăn; cần ưu tiên đầu tư phát triển Học viện trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới.


Đồng Chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Hương Thủy
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: