Thứ 7, 19/01/2019, 8:5 GMT+7
Đối thoại chính sách Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với dân số và phát triển bền vững
14:37, 29/11/2017
Hội nghị đối thoại chính sách Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) với biến đổi dân số và phát triển bền vững ở Việt Nam đã diễn ra sáng 29/11, tại Hà Nội. Hội nghị do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam và Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế phối hợp tổ chức.
Toàn cảnh hội nghị buổi thoại. Ảnh: Nguyễn Dân –TTXVN

Hội nghị được tổ chức nhằm tham vấn với các tổ chức chính trị - xã hội (đại diện của các tầng lớp nhân dân), các nhà khoa học về các vấn đề dân số và phát triển, góp phần vào việc xây dựng, thực hiện chính sách dân số phù hợp nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội đất nước phát triển bền vững; hoàn thiện dự án Luật Dân số trình quốc hội khóa XIV thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5.

Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định “công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển của đất nước, là một trong những vấn đề kinh tế - xã hội hàng đầu ở nước ta, là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người, của từng gia đình và toàn xã hội”. Từng thời kỳ, Đảng, Nhà nước đã ban hành các chủ trương, chính sách về công tác dân số, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Nghị quyết xác định: Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết, vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Từ nhận thức viêc biến đổi dân số là một trong những vấn đề tác động trực tiếp đến nền kinh tế - xã hội; số lượng, chất lượng dân số là yếu tố cơ bản tác động đến chất lượng cuộc sống của con người, Đảng đã chỉ đạo chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số, đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh bảo đảm phát triển nhanh, bền vững...

Dự thảo Luật Dân số được Bộ Y tế xây dựng nhằm thể hiện định hướng chính sách dân số trong giai đoạn mới dựa trên các bài học và kinh nghiệm từ việc thực hiện Pháp lệnh Dân số, các bài học từ các quốc gia khác; thể chế hóa những nội dung mới về quyền con người, về những yếu tố bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước được quy định trong Hiến pháp 2013 và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết tham gia thực hiện. Dự thảo Luật được xây dựng với 8 chương, 69 điều.

Toàn cảnh hội nghị buổi thoại. Ảnh: Nguyễn Dân –TTXVN

Góp ý vào dự thảo Luật, ông Trương Hải Cường, Ủy viên Hội đồng tư vấn Tôn giáo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thể hiện sự quan tâm đối với thực trạng nước ta đang đối mặt với việc già hóa dân số. Dự thảo Luật cần có các quy định để đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm, tính gương mẫu của người già; khuyến khích người già tham gia lao động phù hợp với sức khỏe.

Cùng quan điểm, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Quách Sỹ Hùng, Ủy viên Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề xuất dự thảo Luật nên có quy định cụ thể đối với trách nhiệm của từng bộ, ngành trong việc thống nhất quản lý các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; chăm sóc người già; thống kê dân số để thấy được quy mô dân số, tỷ lệ sinh, tỷ lệ tử, đặc biệt là việc di dân, bởi, công tác thống kê là căn cứ để điều chỉnh dân số phát triển...

Các đại biểu cũng đã chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn ở địa phương, cơ sở về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và các thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong quá trình xây dựng, thực hiện chính sách về dân số và phát triển; tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của xã hội về thực hiện lồng ghép các biến dân số vào phát triển.
Phúc Hằng 
 
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: