Vĩnh Long triển khai nhiều giải pháp nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Vĩnh Long triển khai nhiều giải pháp nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế
Cộng tác viên BHYT tại thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) kê khai danh sách tham gia theo hộ gia đình. Ảnh: BHXH Vĩnh Long
 Cộng tác viên BHYT tại thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) kê khai danh sách tham gia theo hộ gia đình. Ảnh: BHXH Vĩnh Long
Để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp truyền thông phù hợp, hiệu quả để người dân hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trong công tác tuyên truyền, Bảo hiểm xã hội tỉnh chú trọng phát huy hình thức đối thoại, phản biện trực tiếp với người sử dụng lao động ở các doanh nghiệp và nhân dân ở ấp, khóm, nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế; tăng cường công tác cải cách thủ tục trong khám chữa bệnh, rút ngắn thời gian chờ đợi, tiến tới sự hài lòng của người bệnh. Bên cạnh đó, Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường thanh, kiểm tra công tác khám, chữa bệnh, cũng như thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm phòng, chống hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh; phấn đấu cuối năm không vượt quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Mặt khác, các cơ sở khám, chữa bệnh chú trọng công tác cập nhật tình hình liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế ngay sau khi người bệnh thanh toán ra viện, tra cứu lịch sử khám chữa bệnh trên cổng tiếp nhận để ngăn chặn kịp thời tình trạng khám chữa bệnh nhiều lần trong ngày tại nhiều cơ sở khác nhau trên cùng một bệnh lý.  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thanh, kiểm tra tình hình hoạt động của các doanh nghiệp theo thẩm quyền, nhằm khai thác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có số lao động lớn, số nợ đọng kéo dài nhằm giảm tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội và bảo vệ quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Đối với phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, các ngành chức năng tiếp tục phát triển đối tượng lao động làm việc ở khu vực phi chính thức, đặc biệt ở loại hình các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, lao động mùa vụ, chưa ký hợp đồng lao động… Bên cạnh việc nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 84,2% dân số, tỉnh Vĩnh Long có trên 91.800 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 17,5% lực lượng lao động, gần 78.500 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt 14,9% lực lượng lao động. Công tác giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Tỉnh đã giải quyết cho trên 47.200 lượt người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho hơn 1,4 triệu lượt người, với tổng số tiền trên 336 tỷ đồng, vượt gần 40% dự toán. Ngoài ra, Tổ thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Vĩnh Long đã thu được trên 14 tỷ đồng, đạt 43,5% trên tổng số nợ, góp phần giảm tỷ lệ nợ toàn tỉnh còn 3,1% so với kế hoạch thu năm 2019, là một trong những tỉnh có tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thấp trong cả nước.
Phạm Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm