Vẫn còn tình trạng trẻ em liều mình vớt củi trên dòng nước lũ ở Điện Biên

Vẫn còn tình trạng trẻ em liều mình vớt củi trên dòng nước lũ ở Điện Biên
Những đứa trẻ chờ đợi củi trôi theo dòng nước để lao ra vớt. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Những đứa trẻ chờ đợi củi trôi theo dòng nước để lao ra vớt.
Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Chiều 5/8, ghi nhận của phóng viên tại bờ suối Nậm Mức, một nhóm gần 10 trẻ em (lớn nhất khoảng 13 tuổi), thi nhau nhảy xuống suối vớt củi. Mỗi khi phát hiện thấy một khúc củi trôi đến gần, các em không ngần ngại nhảy xuống dòng nước lũ, bơi, lặn ra giữa dòng để vớt bằng được, bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng. Một em tham gia vớt củi chia sẻ, mỗi khi trời mưa to là trẻ em sinh sống gần đây lại ra suối Nậm Mức vớt củi. Dù cũng biết nguy hiểm nhưng sợ có người giành hết nên có em đã liều mình lao xuống nước để lấy củi về bán.
 
Những đứa trẻ không biết tai họa có thể ập đến lúc nào khi vớt củi trong mùa mưa bão. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Những đứa trẻ chờ đợi những tấm gỗ, thân cây trôi theo dòng nước. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Những đứa trẻ không biết tai họa có thể ập đến lúc nào khi vớt củi trong mùa mưa bão. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Những đứa trẻ chờ đợi những tấm gỗ, thân cây trôi theo dòng nước. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Dù nước sông chảy xiết, luôn rình rập hiểm nguy nhưng những đứa trẻ vẫn lao ra vớt củi. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Những đứa trẻ không biết tai họa có thể ập đến lúc nào khi vớt củi trong mùa mưa bão. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 
Những đứa trẻ không biết tai họa có thể ập đến lúc nào khi vớt củi trong mùa mưa bão. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Những đứa trẻ chờ đợi những tấm gỗ, thân cây trôi theo dòng nước. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Những đứa trẻ không biết tai họa có thể ập đến lúc nào khi vớt củi trong mùa mưa bão. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Những đứa trẻ chờ đợi những tấm gỗ, thân cây trôi theo dòng nước. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Dù nước sông chảy xiết, luôn rình rập hiểm nguy nhưng những đứa trẻ vẫn lao ra vớt củi. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 Những đứa trẻ chờ đợi những tấm gỗ, thân cây trôi theo dòng nước.
Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

 
Những đứa trẻ không biết tai họa có thể ập đến lúc nào khi vớt củi trong mùa mưa bão. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Những đứa trẻ chờ đợi những tấm gỗ, thân cây trôi theo dòng nước. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Những đứa trẻ không biết tai họa có thể ập đến lúc nào khi vớt củi trong mùa mưa bão. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Những đứa trẻ chờ đợi những tấm gỗ, thân cây trôi theo dòng nước. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Dù nước sông chảy xiết, luôn rình rập hiểm nguy nhưng những đứa trẻ vẫn lao ra vớt củi. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Những đứa trẻ không biết tai họa có thể ập đến lúc nào khi vớt củi trong mùa mưa bão. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 
Những đứa trẻ không biết tai họa có thể ập đến lúc nào khi vớt củi trong mùa mưa bão. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Những đứa trẻ chờ đợi những tấm gỗ, thân cây trôi theo dòng nước. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Những đứa trẻ không biết tai họa có thể ập đến lúc nào khi vớt củi trong mùa mưa bão. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Những đứa trẻ chờ đợi những tấm gỗ, thân cây trôi theo dòng nước. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Dù nước sông chảy xiết, luôn rình rập hiểm nguy nhưng những đứa trẻ vẫn lao ra vớt củi. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Những đứa trẻ chờ đợi những tấm gỗ, thân cây trôi theo dòng nước.
Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

 
Những đứa trẻ không biết tai họa có thể ập đến lúc nào khi vớt củi trong mùa mưa bão. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Những đứa trẻ chờ đợi những tấm gỗ, thân cây trôi theo dòng nước. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Những đứa trẻ không biết tai họa có thể ập đến lúc nào khi vớt củi trong mùa mưa bão. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Những đứa trẻ chờ đợi những tấm gỗ, thân cây trôi theo dòng nước. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Dù nước sông chảy xiết, luôn rình rập hiểm nguy nhưng những đứa trẻ vẫn lao ra vớt củi. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Dù nước sông chảy xiết, luôn rình rập hiểm nguy nhưng những đứa trẻ vẫn lao ra vớt củi. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Theo người dân nơi đây, mỗi khi trời mưa lũ, nước suối dâng cao mang theo gỗ, củi nên không chỉ trẻ nhỏ mà có cả người lớn thường xuyên ra vớt củi về bán. Ông Lò Văn Dôm, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà cho biết, trẻ em thường xuyên ra suối vớt củi để mang về bán, người lớn có nhắc nhở nhưng các cháu không nghe.
 
Những khúc củi, tấm gỗ do bọn trẻ vớt được tập kết trên bờ. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Niềm vui của cậu bé khi vớt được một thân cây to. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Đứng trên bờ nhìn thấy có củi trôi sông, các cậu bé ngay lập tức thi nhau nhảy xuống để vớt dù nước chảy xiết. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Để vớt được thanh củi to trôi dưới sông có khi phải 3 đứa trẻ mới đưa được vào bờ. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Một cậu bé vớt được thanh củi to trôi dưới sông. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Những khúc củi, tấm gỗ do bọn trẻ vớt được tập kết trên bờ.
Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

 
Những khúc củi, tấm gỗ do bọn trẻ vớt được tập kết trên bờ. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Niềm vui của cậu bé khi vớt được một thân cây to. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Đứng trên bờ nhìn thấy có củi trôi sông, các cậu bé ngay lập tức thi nhau nhảy xuống để vớt dù nước chảy xiết. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Để vớt được thanh củi to trôi dưới sông có khi phải 3 đứa trẻ mới đưa được vào bờ. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Một cậu bé vớt được thanh củi to trôi dưới sông. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Niềm vui của cậu bé khi vớt được một thân cây to. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 
Những khúc củi, tấm gỗ do bọn trẻ vớt được tập kết trên bờ. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Niềm vui của cậu bé khi vớt được một thân cây to. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Đứng trên bờ nhìn thấy có củi trôi sông, các cậu bé ngay lập tức thi nhau nhảy xuống để vớt dù nước chảy xiết. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Để vớt được thanh củi to trôi dưới sông có khi phải 3 đứa trẻ mới đưa được vào bờ. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Một cậu bé vớt được thanh củi to trôi dưới sông. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Đứng trên bờ nhìn thấy có củi trôi sông, các cậu bé ngay lập tức thi nhau nhảy xuống để vớt dù nước chảy xiết. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 
Những khúc củi, tấm gỗ do bọn trẻ vớt được tập kết trên bờ. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Niềm vui của cậu bé khi vớt được một thân cây to. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Đứng trên bờ nhìn thấy có củi trôi sông, các cậu bé ngay lập tức thi nhau nhảy xuống để vớt dù nước chảy xiết. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Để vớt được thanh củi to trôi dưới sông có khi phải 3 đứa trẻ mới đưa được vào bờ. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Một cậu bé vớt được thanh củi to trôi dưới sông. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Để vớt được thanh củi to trôi dưới sông có khi phải 3 đứa trẻ mới đưa được vào bờ. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 
Những khúc củi, tấm gỗ do bọn trẻ vớt được tập kết trên bờ. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Niềm vui của cậu bé khi vớt được một thân cây to. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Đứng trên bờ nhìn thấy có củi trôi sông, các cậu bé ngay lập tức thi nhau nhảy xuống để vớt dù nước chảy xiết. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Để vớt được thanh củi to trôi dưới sông có khi phải 3 đứa trẻ mới đưa được vào bờ. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Một cậu bé vớt được thanh củi to trôi dưới sông. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 Một cậu bé vớt được thanh củi to trôi dưới sông. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Người dân vẫn vô tư bắt tôm, cá khi nước lũ tràn về trên suối Nậm Núa. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Người dân vẫn vô tư bắt tôm, cá khi nước lũ tràn về trên suối Nậm Núa.
Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Theo quan sát, đến cuối ngày 5/8, nhóm trẻ em vẫn miệt mài lội suối vớt củi, một số phụ huynh chỉ đứng từ xa gọi con em về nhà.

Mỗi khi mùa mưa lũ về, tỉnh Điện Biên thường xuyên có công điện chỉ đạo chính quyền các cấp tuyên truyền, ngăn chặn kịp thời tình trạng người dân ra suối vớt củi khi mưa lũ. Mặc dù vậy, một bộ phận người dân còn chủ quan trong việc bảo vệ tính mạng cho bản thân và con cái trong gia đình, tình trạng này vẫn tiếp diễn và chưa có biện pháp ngăn chặn triệt để.

Thực tế trong năm 2017, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có không ít trường hợp tử vong do vớt củi và bắt cá trên các dòng suối trong mùa mưa lũ. Từ những nguy hiểm này, rất cần có sự tăng cường các biện pháp tuyên truyền, cảnh báo từ chính quyền địa phương và các ngành chức năng để người dân từ bỏ công việc này.
Xuân Tư – Tuấn Anh
TTXVN

Có thể bạn quan tâm