Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân Đồng Nai

Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân Đồng Nai
Hàng trăm đoàn viên, thanh niên đã tham gia tiêu thụ hàng chục tấn chuối đã đến kỳ thu hoạch nhưng không bán được hoặc bán với giá từ 1.000 - 2.000 đồng/kg để hỗ trợ bà con nông dân vượt qua khó khăn.
 
Trang tin điện tử tổng hợp Báo ảnh Dân tộc và Miền núi (Thông tấn xã Việt Nam) trân trọng giới thiệu một số hình ảnh về hoạt động trên:
Các đoàn viên, sinh viên trường ĐH Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cân chuối để bán cho người dân. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
Các đoàn viên, sinh viên trường ĐH Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cân chuối để bán cho người dân. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
Điểm bán chuối giúp nông dân trước cổng trường ĐH Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
Điểm bán chuối giúp nông dân trước cổng trường ĐH Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
Đoàn viên, sinh viên trường ĐH Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tham gia tập kết, vận chuyển chuối đến các điểm tiêu thụ. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
Đoàn viên, sinh viên trường ĐH Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tham gia tập kết, vận chuyển chuối đến các điểm tiêu thụ. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
Thanh niên trường ĐH Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các điểm tiêu thụ chuối giúp nông dân tại Thành phố. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
Thanh niên trường ĐH Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các điểm tiêu thụ chuối giúp nông dân tại Thành phố. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
Điểm bán chuối giúp nông dân trước cổng trường ĐH Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
Điểm bán chuối giúp nông dân trước cổng trường ĐH Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm