Từ hôm nay, Hà Nội bắt đầu thu phí xe buýt nhanh BRT tuyến Kim Mã - Bến xe Yên Nghĩa

Từ hôm nay, Hà Nội bắt đầu thu phí xe buýt nhanh BRT tuyến Kim Mã - Bến xe Yên Nghĩa
Bán vé xe buýt nhanh BRT cho hành khách tại nhà chờ Hoàng Đạo Thúy trong ngày đầu tiên thu phí. Ảnh: Huy Hùng- TTXVN
Bán vé xe buýt nhanh BRT cho hành khách tại nhà chờ Hoàng Đạo Thúy trong ngày đầu tiên thu phí. Ảnh: Huy Hùng- TTXVN

Giá vé tháng buýt nhanh BRT bằng với giá vé tháng buýt thường (100.000 đồng/tháng). Đặc biệt, người đã mua vé tháng buýt thường có thể sử dụng cho buýt nhanh. Hành khách có nhu cầu mua vé tháng có thể đăng ký tại tất cả điểm nhà chờ và hai bến xe Kim Mã, Yên Nghĩa.

Hành khách lên xe buýt nhanh BRT 01 tuyến Kim Mã - Bến xe Yên Nghĩa trong ngày đầu tiên thu phí. Ảnh: Huy Hùng- TTXVN
Hành khách lên xe buýt nhanh BRT 01 tuyến Kim Mã - Bến xe Yên Nghĩa  trong ngày đầu tiên thu phí. Ảnh: Huy Hùng- TTXVN
Hành khách trên xe buýt nhanh BRT tuyến Kim Mã - Yên Nghĩa trong ngày đầu tiên thu phí. Ảnh: Huy Hùng- TTXVN
Hành khách trên xe buýt nhanh BRT tuyến Kim Mã - Yên Nghĩa  trong ngày đầu tiên thu phí. Ảnh: Huy Hùng- TTXVN

Có thể bạn quan tâm