Trình diễn trang phục các dân tộc và nghi lễ nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn

Trình diễn trang phục các dân tộc và nghi lễ nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn

Báo ảnh Dân tộc và Miền núi xin giới thiệu một số hình ảnh về hoạt động văn hóa đặc sắc này.

Trình diễn trang phục của dân tộc Pà Thẻn. Ảnh Quang Đán – TTXVN
Trình diễn trang phục của dân tộc Pà Thẻn. Ảnh Quang Đán – TTXVN
Trình diễn trang phục của dân tộc Thủy .Ảnh Quang Đán – TTXVN
Trình diễn trang phục của dân tộc Thủy .Ảnh Quang Đán – TTXVN
Trình diễn trang phục của dân tộc Dao. Ảnh Quang Đán – TTXVN
Trình diễn trang phục của dân tộc Dao. Ảnh Quang Đán – TTXVN
Trình diễn trang phục của dân tộc Mông. Ảnh Quang Đán – TTXVN
Trình diễn trang phục của dân tộc Mông. Ảnh Quang Đán – TTXVN
Các thiếu nữ dân tộcTày và thanh niên dân tộc Mông trình diễn trang phục truyền thống. Ảnh Quang Đán – TTXVN
Các thiếu nữ  dân tộcTày và thanh niên dân tộc Mông trình diễn trang phục truyền thống. Ảnh Quang Đán – TTXVN
Nghi lễ nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn. Ảnh Quang Đán – TTXVN
Nghi lễ nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn. Ảnh Quang Đán – TTXVN

Có thể bạn quan tâm