Triển khai công tác dân tộc phù hợp với tình hình thực tế địa phương

Lãnh đạo Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo, thực hiện chính sách dân tộc năm 2022. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Lãnh đạo Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo, thực hiện chính sách dân tộc năm 2022. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trên các lĩnh vực an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; trong đó, khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về chính sách hỗ trợ giáo dục với trẻ Mầm non, học sinh, học viên Cao học và nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số trên địa bàn từ năm học 2022 - 2023 và những năm tiếp theo. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thông tin tại Hội nghị triển khai công tác dân tộc năm 2023 do UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 11/1.

Triển khai công tác dân tộc phù hợp với tình hình thực tế địa phương ảnh 1 Lãnh đạo Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo, thực hiện chính sách dân tộc năm 2022. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, năm 2023, Ban Dân tộc Thành phố cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các sở, ngành, thành phố Thủ Đức, các quận, huyện trong chỉ đạo, điều hành công tác dân tộc. Trong đó, trọng tâm là Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 20230, tầm nhìn đến năm 2045; tham mưu, đề xuất UBND Thành phố triển khai chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Triển khai công tác dân tộc phù hợp với tình hình thực tế địa phương ảnh 2Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc (giữa), Trưởng Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh trao cờ Cụm trưởng cụm thi đua năm 2023 cho đại diện các đơn vị. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Năm 2022, Ban Dân tộc đã cùng các ngành, các cấp, chính quyền các địa phương phối hợp đồng bộ, tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Những kết quả đạt được trong công tác dân tộc đã góp phần tăng cường hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Thành phố phát động, chung sức tham gia đóng góp các hoạt động xã hội từ thiện, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào thành quả chung giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Theo ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn được triển khai sáng tạo bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế tại địa phương, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền vững. Đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động. Đồng thời, nâng cao nhận thức và cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc nhằm phá hoại chính sách đại đoàn kết, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Triển khai công tác dân tộc phù hợp với tình hình thực tế địa phương ảnh 3Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Ban Dân tộc đã tham mưu địa phương ban hành Nghị quyết của HĐND Thành phố về chính sách hỗ trợ giáo dục đối với trẻ Mầm non, học sinh, học viên Cao học và nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số từ năm học 2022 - 2023; tổ chức thực hiện tốt các chính sách đặc thù của Thành phố như miễn học phí cho hơn 3 nghìn học sinh dân tộc ChămKhmer với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng; hỗ trợ 50 giáo viên dân tộc thiểu số dạy tiếng dân tộc với tổng số tiền gần 450 triệu đồng; hỗ trợ cấp bù lãi suất cho 971 hộ dân tộc thiểu số vay hơn 38 tỷ đồng với kinh phí hỗ trợ lãi suất hơn 1,5 tỷ đồng…

Dịp này, Ban Dân tộc Thành phố biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và hoạt động chăm lo, thực hiện chính sách đồng bào dân tộc năm 2022.

Xuân Khu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm