Trà Vinh huy động các nguồn lực để giảm nghèo bền vững

Trà Vinh huy động các nguồn lực để giảm nghèo bền vững
Gia đình chị Phương Thu Hồng Điệp ở xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành thoát nghèo nhờ trồng màu từ nguồn vốn vay ưu đãi. Ảnh: Thanh Hoà - TTXVN
Gia đình chị Phương Thu Hồng Điệp ở xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành thoát nghèo nhờ trồng màu từ nguồn vốn vay ưu đãi. Ảnh: Thanh Hoà - TTXVN
Tỉnh đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ 2 - 2,5%, vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer giảm 3%; hộ cận nghèo giảm từ 1 - 2%. Đồng thời, đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được thụ hưởng đầy đủ chính sách giảm nghèo, trợ giúp xã hội và các chính sách xã hội khác. Để đạt mục tiêu trên, tỉnh Trà Vinh huy động các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia của Trung ương, ngân sách tỉnh, tranh thủ nguồn vốn của các dự án trên địa bàn, nguồn vận động… để phục vụ cho công tác giảm nghèo bền vững. Tỉnh tập trung vào các nhóm giải pháp như: Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể và cộng đồng về chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm và giảm nghèo; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của nhà nước đối với hộ nghèo, cận nghèo. Bên cạnh đó, tỉnh cũng thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, vận động xã hội hoá hỗ trợ giảm nghèo, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 
Gia đình anh Kim Sa Mít đầu tư nuôi bò từ nguồn vốn vay ưu đãi. Ảnh: Thanh Hoà - TTXVN
Gia đình anh Kim Sa Mít đầu tư nuôi bò từ nguồn vốn vay ưu đãi.
Ảnh: Thanh Hoà - TTXVN
Tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và nhà nước, xác định đối tượng ưu tiên, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác giảm nghèo. Đồng thời, nâng cao nhận thức cho người nghèo, phát huy ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo, xoá bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Các địa phương hỗ trợ người dân nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo có hiệu quả về giảm nghèo; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác giảm nghèo, cá nhân vượt khó vươn lên thoát nghèo. 
Gia đình anh Kim Ngọc Giang ở xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành thoát nghèo nhờ đầu tư trồng màu từ nguồn vốn vay ưu đãi. Ảnh: Thanh Hoà - TTXVN
Gia đình anh Kim Ngọc Giang ở xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành thoát nghèo nhờ đầu tư trồng màu từ nguồn vốn vay ưu đãi. Ảnh: Thanh Hoà - TTXVN
Năm 2017, tỉnh Trà Vinh đã giảm được gần 7.300 hộ nghèo (tương đương 2,75%) so với năm 2016; trong đó, có hơn 4.000 hộ đồng bào dân tộc Khmer. Toàn tỉnh hiện còn hơn 23.000 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 8,41% tổng số hộ dân trong tỉnh. Theo đánh giá của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Trung Hoàng, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, chưa bền vững, nguy cơ nghèo và tái nghèo còn cao. Cùng với đó, công tác dạy nghề, giải quyết việc làm chưa ổn định; một số hộ nghèo chưa chí thú làm ăn, còn trông chờ vào sự giúp đỡ của nhà nước và cộng đồng…
Thanh Hòa

Có thể bạn quan tâm