Trà Vinh đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở huyện Càng Long

 Một góc ấp Sa Bình, xã Long Đức,
thành phố Trà Vinh (Trà Vinh). Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Ông Huỳnh Kim Nhân, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó chánh Văn phòng, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Trà Vinh cho biết, đến nay, huyện Càng Long đã đạt 6/9 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 5 về y tế - văn hóa - giáo dục và tiêu chí số 8 về an ninh trật tự xã hội.

Về tiêu chí quy hoạch vùng, huyện đã trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, xin chủ trương đấu thầu để thực hiện. Đối với tiêu chí y tế - văn hóa - giáo dục, huyện đang đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Trung tâm y tế huyện; hoàn thành các hạng mục còn lại của Trung tâm văn hóa - Thể thao; đồng thời, phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo đánh giá 3 trường để công nhận đạt chuẩn quốc gia theo quy định, gồm: Trường THPT Nguyễn Đáng, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa và Trường THPT Dương Háo Học. Hai tiêu chí này dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2020.

Bên cạnh đó, huyện còn 4 địa phương chưa đạt tiêu chí về an toàn, an ninh trật tự, gồm: xã An Trường, Tân Bình, Mỹ Cẩm và thị trấn Càng Long. Huyện đang phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền bảo đảm an toàn an ninh trật tự, không để xảy ra trọng án, quyết tâm 100% xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn xã an toàn về an ninh trật tự năm 2020.

Huyện cũng đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, hoàn thành 5/19 tiêu chí  tại 3/13 xã chưa đạt chuẩn, gồm: Huyền Hội, Bình Phú và Nhị Long, dự kiến hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận trong tháng 6/2020. Riêng 10 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện tiếp tục rà soát đánh giá lại các tiêu chí theo bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020, từ đó có kế hoạch nâng chất các tiêu chí.

Tỉnh Trà Vinh hiện có 57/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đối với cấp huyện, tỉnh có 3 đơn vị được Thủ tướng ký Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: huyện Tiểu Cần và Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã Duyên Hải hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Năm 2020, tỉnh Trà Vinh phấn đấu có thêm 13 xã  và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, huyện Càng Long có 3 xã, huyện Cầu Ngang có 2 xã, huyện Châu Thành có 3 xã, huyện Duyên Hải có 1 xã, huyện Trà Cú có 4 xã.
Thanh Hòa


Đề xuất