Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới phong trào thi đua, tạo động lực tập hợp, đoàn kết quần chúng nhân dân

Đến dự buổi lễ có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đại diện lãnh đạo Trung ương và thành phố.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng Cờ thi đua cho các đơn vị. Ảnh:Hoàng Hải-TTXVN.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng Cờ thi đua cho các đơn vị. Ảnh:Hoàng Hải-TTXVN.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2017 cho 12 tập thể tiêu biểu. Bên cạnh đó, 143 tập thể và 135 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua của thành phố giai đoạn 2015 – 2018 đã được tuyên dương gương điển hình tiên tiến.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trân trọng biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương. Đây là những gương sáng về thực hiện và vận dụng tốt những lời dạy của Bác Hồ, góp phần xây dựng thành phố, đất nước ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, trong thời kỳ kháng chiến, thực hiện Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua ái quốc đã phát triển, lan rộng khắp các vùng miền, cổ vũ, động viên đồng bào, chiến sĩ cả nước hăng say lao động sản xuất. Từ sức mạnh to lớn của các phong trào yêu nước đó, cả dân tộc ta đã làm nên những chiến thắng lịch sử vẻ vang, giành độc lập và thống nhất Tổ quốc, đưa đất nước bước sang kỷ nguyên mới, cả nước cùng đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, qua các thời kỳ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã ra sức thi đua, tạo động lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố.

Qua đó, tạo nhiều biến đổi tích cực, toàn diện, đưa thành phố trở thành một đô thị lớn, có vai trò trung tâm về nhiều mặt của cả nước. Từ việc gắn các phong trào thi đua với thực tiễn, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhiều phong trào thi đua của thành phố đã phát huy hiệu quả tích cực và được nhân rộng trong cả nước.

Khẳng định thi đua yêu nước là động lực để khơi dậy và phát huy sức mạnh đoàn kết quần chúng nhân dân, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong thời gian tới, lãnh đạo và nhân dân thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay; vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước. Cùng với đó, phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua, tiếp tục tuyên truyền và tập hợp các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua, tạo động lực tập hợp, đoàn kết quần chúng nhân dân, cùng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong xã hội; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng phải đúng quy định, chính xác, kịp thời…

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quận 1)./.
Thu Hoài

Có thể bạn quan tâm