Thành phố Hồ Chí Minh đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua

Thành phố Hồ Chí Minh đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua

Đó là nội dung được ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh về thực hiện phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng năm 2017 được UBND thành phố triển khai ngày 25/2/2017. 

Lễ ký kết Giao ước thi đua giữa các cụm, khối của thành phố năm 2017. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Lễ ký kết Giao ước thi đua giữa các cụm, khối của thành phố năm 2017. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Theo ông Nguyễn Thành Phong, cùng với phong trào thi đua thường xuyên, cần phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, lĩnh vực nhằm tập trung giải quyết dứt điểm những hạn chế, tồn tại của các ngành, địa phương, đơn vị. Ngoài ra, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần đánh giá, lựa chọn các điển hình tốt để nêu gương, học tập, tạo điều kiện để các điển hình phát huy được tác dụng và có sức lan tỏa rộng khắp trong đời sống xã hội. 
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu địa phương, đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý; mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua. 
Bà Trần Thị Hà, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Bà Trần Thị Hà, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Việc tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị với khẩu hiệu năm 2017 của Thành phố Hồ Chí Minh “Đổi mới nhanh, hiệu quả cao và phát triển mạnh”, gắn với chủ đề trọng tâm “Vì Thành phố Hồ Chí Minh ngời sáng tương lai” quyết tâm thực hiện đạt hiệu quả cao các nội dụng của 7 chương trình đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. 
Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm trao tặng Cờ thi đua của UBND Thành phố cho các tập thể đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm trao tặng Cờ thi đua của UBND Thành phố cho các tập thể đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đề nghị, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua phải được phát động rộng rãi đến tận người dân, phải có chuyên đề, phải tập trung vào những chỗ khó khăn. Đồng thời, thành phố cần đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là trong công tác thi đua, khen thưởng hiện nay, đưa tin học hoá vào việc quản lý hồ sơ khen thưởng, quản lý các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của tập thể, cá nhân một cách khoa học và chính xác, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác khen thưởng và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. 
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và thành phố chung tay hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và thành phố chung tay hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016 nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016 nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Trong năm 2016, thông qua các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh phát động, các cấp, các ngành của thành phố đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm và các lĩnh vực trọng yếu trong phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, từng bước định hướng tổ chức phong trào thi đua đi vào chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực…Từ đó, đã thu hút được đông đảo lực lượng quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực, tự giác, các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng thiết thực. 
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Ba của Chủ tịch nước cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Ba của Chủ tịch nước cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016 nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016 nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Nhiều công trình, mô hình cải tiến kỹ thuật được xây dựng và nhân rộng mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực trong lao động sản xuất, trong đời sống xã hội đó là “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh” của Sở Y tế; phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của Sở Giáo dục và đào tạo; “Thân thiện – Trách nhiệm – Tận tụy” của Sở Công thương… 
Giao lưu cùng các điển hình trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Giao lưu cùng các điển hình trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Nhân dịp này, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 28 tập thể và Bằng khen cho 117 tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016; trao tặng Bằng khen cho 98 tập thể và 91 cá nhân điển hình tiên tiến năm 2016./. 
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm