Tháng 5 về thăm quê Bác

Du khách thăm làng Hoàng Trù, quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
Đoàn khách tham quan Làng Sen
 
Ngát hương sen trên quê hương Hồ Chủ Tịch
 
Khu di tích Kim Liên luôn thu hút đông đảo nhân dân
mọi miền Tổ quốc đến thăm

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
Đoàn viên thanh niên lực lượng Công an nhân dân dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Du khách trên đường vào thăm Làng Sen

Khu di tích Kim Liên là nơi giáo dục tuyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Đề xuất