Sơn La: Huyện Mường La còn 281 phòng học tạm, lớp ghép

Sơn La: Huyện Mường La còn 281 phòng học tạm, lớp ghép
Phòng học tạm tranh tre kết hợp với lớp ghép không đảm bảo cho việc dạy tại điểm trường Huổi Pươi, thuộc Trường Tiểu học xã Nậm Giôn, huyện Mường La.
Phòng học tạm tranh tre kết hợp với lớp ghép không đảm bảo cho việc dạy tại điểm trường Huổi Pươi, thuộc Trường Tiểu học xã Nậm Giôn, huyện Mường La. 

Lớp ghép là phương án tối ưu tại những điểm trường có ít học sinh nhưng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng dạy và học tại điểm trường Huổi Sản, thuộc Trường Tiểu học xã Nậm Giôn, huyện Mường La.
Lớp ghép là phương án tối ưu tại những điểm trường có ít học sinh nhưng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng dạy và học tại điểm trường Huổi Sản, thuộc Trường Tiểu học xã Nậm Giôn, huyện Mường La. 

Phòng học mượn tại điểm trường Huổi Sản, thuộc Trường Tiểu học xã Nậm Giôn, huyện Mường La.
Phòng học mượn tại điểm trường Huổi Sản, thuộc Trường Tiểu học xã Nậm Giôn, huyện Mường La. 
Phòng học tạm bán kiên cố tại bản Pá Mồng của Trường Tiểu học xã Nậm Giôn, huyện Mường La không đảm bảo cho việc dạy và học vào mùa đông giá lạnh.
Phòng học tạm bán kiên cố tại bản Pá Mồng của Trường Tiểu học xã Nậm Giôn, huyện Mường La không đảm bảo cho việc dạy và học vào mùa đông giá lạnh. 
Phòng học tạm tranh tre kết hợp với lớp ghép không đảm bảo cho việc dạy và học cho học sinh tại điểm trường Huổi Pươi, thuộc Trường Tiểu học xã Nậm Giôn, huyện Mường La.
 Phòng học tạm tranh tre kết hợp với lớp ghép không đảm bảo cho việc dạy và học cho học sinh tại điểm trường Huổi Pươi, thuộc Trường Tiểu học xã Nậm Giôn, huyện Mường La.
Phòng học tạm tranh tre kết hợp với lớp ghép không đảm bảo cho việc dạy và học cho học sinh tại điểm trường Huổi Pươi, thuộc Trường Tiểu học xã Nậm Giôn, huyện Mường La.
 Phòng học tạm tranh tre kết hợp với lớp ghép không đảm bảo cho việc dạy và học cho học sinh tại điểm trường Huổi Pươi, thuộc Trường Tiểu học xã Nậm Giôn, huyện Mường La.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm