Rừng phòng hộ được bảo vệ nhờ giao khoán cho đồng bào dân tộc

Rừng phòng hộ được bảo vệ nhờ giao khoán cho đồng bào dân tộc
Nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên hướng dẫn bà con M’nông tuần tra, bảo vệ rừng. Ảnh: Ngọc Minh
Nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên hướng dẫn bà con M’nông tuần tra, bảo vệ rừng. Ảnh: Ngọc Minh

Hiện nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên được giao tham gia cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên tổng diện tích hơn 12.500 ha. Với nguồn kinh phí từ việc cung ứng dịch vụ môi trường rừng, đơn vị đã triển khai giao khoán gần 6.000 ha rừng cho hàng trăm hộ đồng bào M’nông trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp.

Bảng thông báo một khoảnh rừng với diện tích hơn 23,5 ha đã được một hộ người M’nông nhận khoán quản lý, bảo vệ. Ảnh: Ngọc Minh Hưởng lợi từ rừng, đồng bào đã tích cực tham gia công tác quản lý, ngăn chặn các hành vi tàn phá rừng. Ảnh: Ngọc Minh
Bảng thông báo một khoảnh rừng với diện tích hơn 23,5 ha đã được một hộ người M’nông nhận khoán quản lý, bảo vệ. Ảnh: Ngọc Minh
 
Bảng thông báo một khoảnh rừng với diện tích hơn 23,5 ha đã được một hộ người M’nông nhận khoán quản lý, bảo vệ. Ảnh: Ngọc Minh Hưởng lợi từ rừng, đồng bào đã tích cực tham gia công tác quản lý, ngăn chặn các hành vi tàn phá rừng. Ảnh: Ngọc Minh
Hưởng lợi từ rừng, đồng bào đã tích cực tham gia công tác quản lý, ngăn chặn các hành vi tàn phá rừng. Ảnh: Ngọc Minh

Năm 2018, tổng số tiền chi trả cho đồng bào đạt hơn 1 triệu đồng/ha. Hưởng lợi từ rừng, đồng bào đã tích cực tham gia công tác quản lý, ngăn chặn các hành vi tàn phá rừng, khai thác gỗ, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thời gian qua đã giảm mạnh.
 
Ngọc Minh
Báo in T11/2019

Có thể bạn quan tâm