PV Oil đầu tư nhiều hạng mục

PV Oil đầu tư nhiều hạng mục
Ảnh minh họa - TTXVN
Ảnh minh họa - TTXVN

Đến 2018, PV Oil thực hiện đầu tư phân kỳ 1 - giai đoạn 1 sức chứa kho 14.000 m3 và năng lực cầu cảng 10.000 DWT với mục tiêu phục vụ nhu cầu xăng dầu của huyện đảo Phú Quốc, POC Phú Quốc và cho các đối tác thuê kho chứa Jet A1 cung cấp nhiên liệu bay cho cảng hàng không dân dụng Phú Quốc. 

Sau năm 2018, tùy theo tình hình phát triển của thị trường, Tổng Công ty sẽ xem xét đầu tư kho ngoại quan và các hạng mục tiếp theo. 

Ngoài ra, PV Oil cũng sẽ gấp rút hoàn thành xây dựng kho xăng dầu Nghi Sơn để phục vụ phân phối sản phẩm xăng dầu của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vào giữa năm 2017.

Có thể bạn quan tâm