Phối hợp liên ngành, đẩy mạnh học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập

Phối hợp liên ngành, đẩy mạnh học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập

Ngày 14/2, tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp với các Ban, Bộ, ngành Trung ương đánh giá việc thực hiện các nội dung đã ký kết, rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và giai đoạn 2023-2030.

Phối hợp liên ngành, đẩy mạnh học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập ảnh 1Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, việc tăng cường và phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để các cơ quan, ban, ngành, địa phương thực hiện. Nghiên cứu kỹ Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 13/4/2007 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” và Kết luận 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” mới thấy rõ sự phát triển, đổi mới về nhận thức, tư duy của Đảng với sự nghiệp giáo dục, đào tạo nói chung, công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập nói riêng.

Từ năm 2005 đến nay, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp với 12 Ban, Bộ, ngành để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt từ năm 2017 đến nay, Hội đã mở rộng việc ký kết với hầu hết các tổ chức chính trị - xã hội, các bộ, ngành có liên quan, một số cơ quan truyền thông lớn mang lại kết quả hợp tác ngày càng hiệu quả.

Phối hợp liên ngành, đẩy mạnh học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập ảnh 2Hội Khuyến học Việt Nam triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, dù còn khó khăn do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, các bên liên quan đã phối hợp với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam chỉ đạo các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; đồng thời xác định nội dung cụ thể cho việc triển khai hoạt động trong lĩnh vực đẩy mạnh học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập theo chương trình phối hợp. Mỗi bên, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Các đơn vị tích cực chỉ đạo cơ sở, địa phương thực hiện khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và mang lại những kết quả tích cực. Việc chỉ đạo các cấp cơ sở ký kết chương trình phối hợp với Hội Khuyến học cùng cấp được triển khai và bước đầu phát huy tác dụng tích cực.

Phối hợp liên ngành, đẩy mạnh học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập ảnh 3Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn nêu những khó khăn cần tháo gỡ trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Theo Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn, điểm nổi bật trong phối hợp liên ngành là các bên đã lồng ghép công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là các phong trào, cuộc vận động theo thế mạnh của mỗi bên. Việc này đã góp phần thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung, nhiệm vụ của các Ban, Bộ, ngành, trong đó có hoạt động ý nghĩa thiết thực để khuyến học, khuyến tài, thúc đẩy việc học tập suốt đời. Tuy vậy, công tác phối hợp liên ngành còn một số tồn tại, yếu kém cần khắc phục.

Tại hội nghị, đại diện các Ban, Bộ, ngành đã báo cáo kết quả công tác phối hợp; chia sẻ mô hình, cách làm hay cùng những khó khăn, thách thức và đề xuất giải pháp để công tác phối hợp ngày càng thuận lợi, hiệu quả. Các ý kiến đều xác định việc thực hiện nội dung ký kết là cần thiết để thúc đẩy việc học, nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua học tập và học tập suốt đời. Các cơ quan đề xuất, Hội Khuyến học Việt Nam tiếp tục hướng dẫn việc đánh giá và tiêu chí học tập, hướng dẫn xây dựng nguồn kinh phí dành cho khuyến học, khuyến tài, thi đua khen thưởng khích lệ phong trào học tập. Công tác phối hợp cần được kéo dài, nâng cao, thiết thực hơn nhằm đạt được thành tựu cụ thể, thúc đẩy sự phát triển của các đơn vị.

Phối hợp liên ngành, đẩy mạnh học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập ảnh 4Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đánh giá cao các hoạt động, việc lồng ghép thực hiện khuyến học, khuyến tài trong công tác chuyên môn của từng đơn vị. Đồng thời đề nghị các bên liên quan tăng cường tập huấn, trao đổi nghiệp vụ, cập nhật các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tăng cường phối hợp kiểm tra, đánh giá việc triển khai các nội dung đồng thời theo sát để việc phối hợp được thực chất, hiệu quả.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, Hội sẽ cụ thể hóa các tiêu chí xây dựng mô hình học tập để có sự thống nhất; đổi mới công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên kịp thời, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc...

Minh Huệ

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm